Místní akční skupina Orlicko

101 INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ V REALIZACI


O PROJEKTU:

Aktuálně máme celkem 101 projektový záměrů, jejich žadatelé v současné době již obdrželi informaci, že jejich projektový záměr byl podpořen dotačními prostředky a nyní pro Vás budují multifunkční učebny, bezbariérové školy či zázemí sociálních služeb.

Někteří z nich rozšiřují své provozovny a pořizují nové technologie do svých podniků, aby pro Vám mohli dodávat kvalitnější produkty nebo poskytovat kvalitnější služby.

Seznam těchto podpořených projektů v najdete níže:

PROJEKTY SCHVÁLENÉ V OPERAČNÍM PROGRAMU IROP

Níže uvedené INVESTIČNÍ projekty jsou aktuálně realizovány podpořenými žadateli. Po úspěšném ukončením projektu žadatelem (tj. po pořízení investice a po proplacení dotace) bude možné projekty shlédnout v sekci: „Úspěšně ukončené projekty“.

 

 

 

PROJEKTY SCHVÁLENÉ V OPERAČNÍM PROGRAMU ZAMĚSTNANOST

Níže uvedené NEINVESTIČNÍ projekty jsou aktuálně připravovány žadateli k realizaci. Všechny podpořené projekty jsou zaměřeny na POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB v území MAS ORLICKO, z.s. a po ZAHÁJENÍ REALIZACE je bude možné shlédnou informace o službách, které projekt nabízí, v sekci „probíhající projekty“.

PROJEKTY SCHVÁLENÉ V PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

Níže uvedené INVESTIČNÍ projekty jsou aktuálně realizovány podpořenými žadateli. Po úspěšném ukončením projektu žadatelem (tj. po pořízení investice a po proplacení dotace) bude možné projekty shlédnout v sekci: „úspěšně ukončené projekty“.

 

 

 

 

 

PROJEKTY SCHVÁLENÉ V PROGRAMU OBNOVY VENKOVA