Místní akční skupina Orlicko

47 INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ V REALIZACI


 

O PROJEKTU:

Aktuálně máme celkem 47 projektových záměrů, jejich žadatelé v současné době již obdrželi informaci, že jejich projektový záměr byl podpořen dotačními prostředky a nyní pro vás budují multifunkční učebny, bezbariérové školy či zázemí sociálních služeb.

Někteří z nich rozšiřují své provozovny a pořizují nové technologie do svých podniků, aby vám mohli dodávat kvalitnější produkty nebo poskytovat kvalitnější služby.

Seznam těchto podpořených projektů v najdete níže:

PROJEKTY SCHVÁLENÉ V OPERAČNÍM PROGRAMU IROP V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2021-2027

Níže uvedené projektové záměry jsou aktuálně realizovány podpořenými žadateli. Po úspěšném ukončení projektového záměru žadatelem (tj. po realizaci projektového záměru a po proplacení dotace) bude možné projektové záměry zhlédnout v sekci: „Úspěšně ukončené projekty“.

PROJEKTY SCHVÁLENÉ V PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020

Níže uvedené INVESTIČNÍ projekty jsou aktuálně realizovány podpořenými žadateli. Po úspěšném ukončení projektu žadatelem (tj. po pořízení investice a po proplacení dotace) bude možné projekty zhlédnout v sekci: „Úspěšně ukončené projekty“.

PROJEKTY SCHVÁLENÉ V PROGRAMU OBNOVY VENKOVA

Níže uvedené NEINVESTIČNÍ projekty podporované v rámci programu POV jsou aktuálně realizovány podpořenými žadateli. Po úspěšném ukončení projektu žadatelem (tj. po pořízení investice a po proplacení dotace) bude možné projekty zhlédnout v sekci: „Úspěšně ukončené projekty“.