Místní akční skupina Orlicko

54 INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ V REALIZACI


 

O PROJEKTU:

Aktuálně máme celkem 54 projektových záměrů, jejich žadatelé v současné době již obdrželi informaci, že jejich projektový záměr byl podpořen dotačními prostředky a nyní pro vás budují multifunkční učebny, bezbariérové školy či zázemí sociálních služeb.

Někteří z nich rozšiřují své provozovny a pořizují nové technologie do svých podniků, aby vám mohli dodávat kvalitnější produkty nebo poskytovat kvalitnější služby.

Seznam těchto podpořených projektů v najdete níže:

PROJEKTY SCHVÁLENÉ V OPERAČNÍM PROGRAMU IROP

Níže uvedené INVESTIČNÍ projekty jsou aktuálně realizovány podpořenými žadateli. Po úspěšném ukončení projektu žadatelem (tj. po pořízení investice a po proplacení dotace) bude možné projekty zhlédnout v sekci: „Úspěšně ukončené projekty“.

PROJEKTY SCHVÁLENÉ V OPERAČNÍM PROGRAMU ZAMĚSTNANOST

Aktuálně nejsou připravovány žádné projekty k realizaci. Všechny podpořené projekty jsou zaměřeny na POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB v území MAS ORLICKO, z.s. a od okamžiku ZAHÁJENÍ REALIZACE je možné zhlédnout informace o službách, které projekty nabízí, v sekci „probíhající projekty“.

PROJEKTY SCHVÁLENÉ V PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

Níže uvedené INVESTIČNÍ projekty jsou aktuálně realizovány podpořenými žadateli. Po úspěšném ukončení projektu žadatelem (tj. po pořízení investice a po proplacení dotace) bude možné projekty zhlédnout v sekci: „úspěšně ukončené projekty“.

PROJEKTY SCHVÁLENÉ V PROGRAMU OBNOVY VENKOVA

Momentálně nejsou realizovány žádné projekty podporované v rámci programu POV.