Místní akční skupina Orlicko

Dědečkova dílna

Žadatel: MAS ORLICKO, z.s.

Název projektu: Dědečkova dílna
 

Nositel (příjemce dotace):

MAS ORLICKO, z.s.
Místo realizace: ŽAMBERK
Období realizace: 2018 - 2021
Náklady: 229 600 Kč

O PROJEKTU:

Dědečkova dílna je volnočasový kroužek pro všechny děti do 15 let, který probíhá ve spolupráci s organizací Cesta pro rodinu, z.ú. v Žamberku. Každý kdo má šikovné ruce nebo dobré nápady je vítán! V rámci kroužku si děti vyzkouší pracovat s mnoha materiály, zajímavým nářadím a naučí se používat různé přístroje.

Zapojené subjekty:
Kroužek probíhá ve spolupráci s neziskovou organizací Cesta pro rodinu, z.ú. v Žamberku.
Zapojit se mohou všechny děti z okolí do 15 let.
Vybrané firmy, do kterých bude v rámci kroužku pořádána exkurze.

Co projekt přinese:
Dětem a rodičům:
Dostupný zájmový kroužek pro děti do 15 let, který je zaměřený na rozvoj technických dovedností a manuální zručnosti dětí školního věku.
Přiblížení světa techniky atraktivní zájmovou činností.
Rozvoj schopností a dovedností, které mohou být pro děti užitečné, ať už v budoucím povolání, nebo v běžném životě.

Pracovníkům ve vzdělávání:
Rozvoj profesních kompetencí

Více o projektu: https://www.maporlicko.cz/aktivity/detail/dedeckova-dilna