Místní akční skupina Orlicko

Dětská skupina Maceška

Žadatel: Cesta pro rodinu, z.ú.

Název projektu IROP: Rekonstrukce půdních prostor pro dětskou skupinu
Dotace: 1 995 000,- Kč
   
Název projektu OPZ: Dětská skupina Maceška
Období realizace: 2019-2021
Náklady: 2 498 555,63 Kč
   
Nositel (příjemce dotace): Cesta pro rodinu, z.ú.
   
Místo realizace: ŽAMBERK

 

O PROJEKTU:

Cílem tohoto projektu je sladění soukromého a pracovního života rodičů nabídkou péče o děti od 1,5 roku do 7 let v dětské skupině.

Od roku 1996 se Cesta pro rodinu (dříve CEMA) věnuje sociálním a rodinným službám. Od roku 2010 provozuje službu péče o děti předškolního věku Maceška. Služba vznikla na základě potřeb rodičů v době akutního nedostatku volných míst v MŠ. Na základě rostoucí poptávky ze strany rodičů se organizace rozhodla službu transformovat na dětskou skupinu a navýšit okamžitou kapacitu dětí.

Projekt je zajímavý tím, že jeho zajištění řeší dvě žádosti o podporu z výzev vyhlášených naší MAS. Rekonstrukce a vybavení dětské skupiny jsou zajištěny z výzvy Integrovaného regionálního operačního programu. Tuto žádost doplňuje žádost na provoz skrze Operační program Zaměstnanost.

Rekonstrukce půdních prostor pro dětskou skupinu

Stávající prostory nesplňovaly normy pro zřízení dětské skupiny. V rámci rekonstrukce došlo k potřebné úpravě a tím také k navýšení kapacity na 12 dětí.
Výsledkem projektu je zrekonstruované půdní patro s velkou hernou/ložnicí, menší hernou a jídelnou s kuchyňskou linkou a vestavnými spotřebiči, šatnou pro zaměstnance, sprchou, umývárnou a toaletami pro děti, toaletou pro zaměstnance, dále vstupní chodba/šatna pro děti a užitková chodba. Součástí projektu je i vybavení.  V rámci rekonstrukce byla vyměněna střešní krytina na části střechy nad nově vybudovaným půdním prostorem (velká herna/ložnice). Celý prostor dětské skupiny (včetně sociálního zařízení) je bezbariérový. Přístup do 3. patra je řešen schodolezem, ten však není součástí projektu.

Dětská skupina Maceška

Díky projektu Dětská skupina Maceška zajistí Cesta pro rodinu v následujících třech letech provoz dětské skupiny s okamžitou kapacitou 12 dětí. Dětská skupina má oproti péči v MŠ tu přidanou hodnotu, že nabízí rodičům menší kolektiv dětí, rozšířenou provozní dobu (6:30 – 17:00), možnost nástupu kdykoli během roku a přijímání dětí mladších 2 let.
„Našim cílem je vytvořit dětem domácí prostředí, uplatňovat individuální přístup k rodičům i dětem a umožnit rodičům řešit i specifické požadavky na stravu či při zdravotním omezení.“ říká Lucie Malá, vedoucí služby.

Web žadatele: http://www.cestaprorodinu.cz/