Místní akční skupina Orlicko

MAP OP JAK

Žadatel: MAS ORLICKO, z.s.

Název projektu: Místní akční plánování OP JAK
   
Nositel (příjemce dotace): MAS ORLICKO, z.s.
   
Kdo služby využívá: Školy a školská i mimoškolní zařízení pro děti do 15 let
   
Místo realizace: ORP Králíky, Žamberk, Česká Třebová, Ústí nad Orlicí
 

 

Období realizace: 2023-2027

 

O projektu

MAS ORLICKO pokračuje v realizaci projektů MAP, tentokrát MAP OP JAK, který navazuje na MAP III. MAP OP JAK v sobě zahrnuje realizaci implementačních aktivit, semináře a workshopy s tutory, i sdílení zkušeností zapojených pedagogů.

Více informací o projektu MAP na stránkách https://www.maporlicko.cz/