Místní akční skupina Orlicko

Naši inspirativní žadatelé - Cesta pro rodinu

Kdo je Cesta pro rodinu?

ČINNOSTI

Rodinné centrum - Místo pro setkávání a sdílení, vzdělávací programy a volnočasové aktivity pro rodinny, děti i dospělé.
Klub bez klíče - Prostor pro děti a mládek ke trávení volného času.
Macečka - Péče o děti v předškolním věku.
Azylový dům a Krizová pomoc - Pomoc ženám a matkám s dětmi, které potřebují bezpečné bydlení a podporu v těžké životní situaci. Krátkodobá pomoc v krizových situacích pro rodiny, matky a otce s dětmi a ženy.
Dům na půl cesty - Pomoc mladým lidem, kteří se ocitli bez rodinného zázemí a podpora k jejich samostatnému způsobu života.
Studio grafiky a kreativní tvorby - Poskytování grafických a tiskových služeb veřejnosti. Prodej výrobků vlastní tvorby.
Půjčovna dětských karnevalových masek

Prostory Rodinného centra

Rodinné centrum Pohoda nese dva projekty:

  • Zkvalitnění hřiště a tvůrčí dílny (výše dotace: 283 956 Kč)
  • Zkvalitnění prostor Rodinného centra Pohoda (výše dotace: 491 673 Kč)

Naučit se nové dovednosti a znalosti a smysluplně trávit volný čas s dětmi plně umožňuje nové vybavení a rekonstrukce tvůrčí dílny a dovybavení nového zázemí na hřišti. Došlo ke zkvalitnění zázemí organizace a tím samozřejmě i k jejímu zatraktivnění pro potenciální členky. V rámci druhého projektu vyměnila organizace okna, dveře, včetně parapetů, renovovala podlahy, pořídila nové osvětlení a úložné prostory s vařičem.

Příměstské tábory

Cílem tohoto projektu je podpora při sladění soukromého a pracovního života rodičů nabídkou péče o děti ve věku 3 - 12 let formou příměstských táborů v období školních prázdnin.  Během tří let poskytne Cesta pro rodinu péči dětem ve 24 týdenních turnusech s průměrnou denní kapacitou 21 dětí. 
Projekt je určen na podporu rodičů a pečujících osob, kteří pracují nebo se vzdělávají, či aktivně hledají práci a potřebují současně zajistit péči o své děti. K péči o děti využívá žadatel zázemí Rodinného centra v Žamberku, jehož prostory jsou vhodné k realizaci příměstských táborů a díky projektu je mohl také patřičně dovybavit potřebnými pomůckami a vybavením.

Projekt si můžete blíže prohlédnout zde: https://www.masproorlicko.cz/projekty/detail/prace-a-rodina

Dětská skupina

Dětská skupina Maceška je žadatelem budována a žádosti o dotační podporu jsou podány do dvou výzev. Jedna je podána do výzvy Integrovaného regionálního operačního programu na rekonstrukci prostor a druhá do výzvy Operačního programu Zaměstnanost na provoz dětské skupiny.

Cílem prvního projektu je zrekonstruovat celé půdní patro budovy Rodinného centra v 3.NP tak, aby zrekonstruovaný prostor odpovídal požadavkům na registraci dětské skupiny a tím docílit i navýšení kapacity na 12dětí/den. Výsledkem projektu bude zrekonstruované půdní patro s těmito prostory: velká herna/ložnice, menší herna a jídelna s kuchyňskou linkou a vestavnými spotřebiči, šatna pro zaměstnance, sprcha, umývárna a toalety pro děti, toaleta pro zaměstnance, vstupní chodba/šatna pro děti a užitková chodba, nakoupené vybavení - schodolez a lednice. Celý prostor dětské skupiny (včetně sociálního zařízení) bude bezbariérový. Pomocí schodolezu bude zajištěn i bezbariérový přístup do 3.NP.

Druhý projekt, podaný do výzvy Operačního programu Zaměstnanost, bude řešit provozní náklady.

Projekt si můžete blíže prohlédnout zde: https://www.masproorlicko.cz/projekty/detail/detska-skupina-maceska

Malý Leader pro Orlicko

Díky projektu dojde ke zkvalitnění zázemí pro poskytování služeb Rodinného centra, volnočasového Klubu bez klíče a dětské skupiny Maceška. Objekt bude doplněn o stahovací rolety do střtešních oken, zvukovou techniku, stoly a židle a o venkovní vývěsku. Zároveň dojde k úpravám zdí a popraskaných omítek a k opravě keramické pece.
Realizace tohoto projektu je plánována na rok 2019.

Člen MAS ORLICKO, z.s.

Cesta pro rodinu, z.s. je členem MAS ORLICKO, z.s. a podílí se tak na rozvoji území Orlicka. Zároveň je také předsedou Revizní komise.

Člen Řídícího výboru Místního akčního plánu + partner projektu Dědečkova dílna

Cesta pro rodinu je členem Řídícího výboru, jež se podílí na stanovování potřeb v území MAS ORLICKO v oblasti vzdělávání. Řídící výbor je hlavním rozhodujícím orgánem partnerství Místního akčního plánování. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území realizace.

Dědečkova dílna je volnočasový kroužek pro všechny děti do 15 let, který probíhá ve spolupráci s organizací Cesta pro rodinu, z.ú. v Žamberku. Každý kdo má šikovné ruce nebo dobré nápady je vítán! V rámci kroužku si děti vyzkouší pracovat s mnoha materiály, zajímavým nářadím a naučí se používat různé přístroje.

Podrobné informace k Dědečkově dílně k nahlédnutí v odkazu: https://www.maporlicko.cz/aktivity/detail/dedeckova-dilna