Místní akční skupina Orlicko

Nová zelená úsporám Light

Název projektu: Energetická osvěta a dotační poradenství - s MAS ORLICKO, z.s.
Nositel (příjemce dotace): MAS ORLICKO, z.s.
Místo realizace: Území MAS ORLICKO, z.s.
Období realizace: prosinec 2022 - leden 2025

 

O projektu:

Cílem projektu je zajištění základního stupně energeticko-dotačního poradenství pro domácnosti ohrožené energetickou chudobou a administrativní podpora klientů při realizace opatření z dotačního programu Nová zelená úsporám Light.

 

Služby poskytované žadatelům v území bezplatně:

  • Zpracování posudku
  • Pomoc se zřízením elektronické identity a zpracování žádosti o dotaci
  • Zpracování závěrečné zprávy
  • Základní stavebně-technické poradenství a další pomoc (v případě potřeby)

 

Oprávnění žadatelé:
- vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, nebo trvale obývané rekreační stavby,
+ všichni členové domácnosti jsou příjemci starobního důchodu nebo invalidního důchodu 3. stupně,
nebo domácnost měla nárok v období od 12. 9. 2022 příspěvek na bydlení.

Podporovaná opatření:

  • Zateplení fasády, zateplení střechy, zateplení stropu pod půdou, zateplení podlahy na zemině nebo nad nevytápěným suterénem, výměna oken, výměna vchodových dveří, solární termický ohřev vody, solární fotovoltaický ohřev vody.

Bližší informace na Nová zelená úsporám Light - MAS ORLICKO, z.s.