Místní akční skupina Orlicko

Nová zelená úsporám Light

Název projektu: Energetická osvěta a dotační poradenství - s MAS ORLICKO, z.s.
Nositel (příjemce dotace): MAS ORLICKO, z.s.
Místo realizace: Území MAS ORLICKO, z.s.
Období realizace: prosinec 2022 - leden 2025

 

O projektu:

Cílem projektu je zajištění základního stupně energeticko-dotačního poradenství pro domácnosti ohrožené energetickou chudobou a administrativní podpora klientů při realizace opatření z dotačního programu Nová zelená úsporám Light.

 

Služby poskytované žadatelům v území bezplatně:

  • Zpracování posudku
  • Pomoc se zřízením elektronické identity a zpracování žádosti o dotaci
  • Zpracování závěrečné zprávy
  • Základní stavebně-technické poradenství a další pomoc (v případě potřeby)

 

Oprávnění žadatelé:
- vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, nebo trvale obývané rekreační stavby,
+ všichni členové domácnosti jsou příjemci starobního důchodu nebo invalidního důchodu 3. stupně,
nebo domácnost měla nárok v období od 12. 9. 2022 příspěvek na bydlení.

Podporovaná opatření:

  • Zateplení fasády, zateplení střechy, zateplení stropu pod půdou, zateplení podlahy na zemině nebo nad nevytápěným suterénem, výměna oken, výměna vchodových dveří, solární termický ohřev vody, solární fotovoltaický ohřev vody.

 

Zájemci o pomoc s vyřízením dotace mohou postupovat následovně:
1) POKUD MÁTE PŘÍSTUP NA INTERNET, VYPLŇTE TENTO REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ, odkaz https://forms.gle/3HF2Dv7AU15Yd3Ks6. Na základě registrace Vás již kontaktuje odpovědný pracovník MAS. Kopii registrace obdržíte do e-mailu.

2) Pokud nemáte přístup na internet, můžete kontaktovat přímo pověřené pracovníky:

Celé území – kancelář MAS ORLICKO, z.s.: Bc. Kateřina Pešková, DiS., tel.: 733 133 645
Obce z ORP Žamberk, Králíky, Lanškroun: Eva Hofmanová, tel.: 725 662 549
Obce z ORP Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Lanškroun: Mgr. Dagmar Tenenková: 733 534 105
 

Bližší informace na https://www.masproorlicko.cz/projekty/detail/nova-zelena-usporam-light.