Místní akční skupina Orlicko

Nová zelená úsporám Light

O projektu:

Projekt Nová zelená úsporám Light byl avizován Ministerstvem životního prostředí již ke konci roku 2022. Příjem žádostí je spuštěn od 9. ledna 2023 do odvolání, či vyčerpání celorepublikové alokace, kterou však Ministerstvo životního prostředí plánuje v takovém případě navýšit. V rámci tohoto dotačního programu lze žádat o dotaci na zateplení rodinného domu do výše až 150 000 Kč. 

O dotační program je i díky silné celorepublikové mediální kampani velký zájem a od prosince evidujeme denně mnoho potenciálních žadatelů, se kterými průběžně řešíme podmínky žádosti, zřízení e-identity a vydání odborného posudku. 

 

Oprávnění žadatelé:
- vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, nebo trvale obývané rekreační stavby,
+ všichni členové domácnosti jsou příjemci starobního důchodu nebo invalidního důchodu 3. stupně,
nebo domácnost měla nárok v období od 12. 9. 2022 příspěvek na bydlení.

Podporovaná opatření:

Aktivita (typ opatření)                  Měrná jednotka                           Dotace [Kč]
Zateplení fasády                          běžný metr                                  6 000
Zateplení střechy                         kompletní opatření                      120 000
Zateplení stropu pod půdou         kompletní opatření                      50 000
Zateplení podlahy na zemině nebo nad nevytápěným suterénem

                                                     kompletní opatření                      60 000

Výměna oken                              1 ks výplně                                  12 000
Výměna vchodových dveří          1 ks dveří                                    18 000

Maximální částka dotace 150.000 Kč na rodinný dům. Výše dotace 100 %.

Zájemcům o podporu MAS ORLICKO, z.s. bezplatně poskytuje:
- Zpracování posudku.
- Pomoc se zřízením elektronické identity a zpracování žádosti o dotaci.
- Zpracování závěrečné zprávy.
- Základní stavebně-technické poradenství (v případě potřeby).

Zájemci o pomoc s vyřízením dotace mohou postupovat následovně:
1) POKUD MÁTE PŘÍSTUP NA INTERNET, VYPLŇTE TENTO REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ, odkaz https://forms.gle/3HF2Dv7AU15Yd3Ks6. Na základě registrace Vás již kontaktuje odpovědný pracovník MAS. Kopii registrace obdržíte do e-mailu.

2) Pokud nemáte přístup na internet, můžete kontaktovat přímo pověřené pracovníky:

Celé území – kancelář MAS ORLICKO, z.s.: Bc. Kateřina Pešková, DiS., tel.: 733 133 645
Obce z ORP Žamberk, Králíky, Lanškroun: Eva Hofmanová, tel.: 725 662 549
Obce z ORP Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Lanškroun: Mgr. Dagmar Tenenková: 733 534 105