Místní akční skupina Orlicko

OP JAK

Šablony pro školy z Operačního programu Jan Amos Komenský

Název projektu: Šablony I OP JAK
Příjem žádostí: 25. 5. 2022 - 28. 4. 2023
Místo realizace: Celé území
   
Název projektu: Šablony I OP JAK - institucionalizace pro školy do 180 žáků
Příjem žádostí: 25. 5. 2022 - 28. 4. 2023
Místo realizace: Celé území
   

O projektu

Animační činnost pro školy - Šablony jsou určeny především pro mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy. V porovnání se šablonami z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) se v OP JAK objevilo několik novinek, které umožňují lepší zacílení šablon a snížují administrativní zátěž. 

V rámci šablonových výzev je školám ze strany MAS ORLICKO, z.s. poskytována metodická podpora jak při fyzické realizaci projektu, tak při zpracování průběžných i závěrečných zpráv o realizaci. Každé výzvě vždy předchází školení k připravovaným aktivitám. MAS ORLICKO, z.s. dále realizuje bezplatná školení pro podpořené žadatele.

V roce 2022 MAS ORLICKO, z.s. začalo nabízet školám a školským zařízení podporu v rámci Šablon I OP Jan Amos Komenský již jako placenou službu z důvodu změny financování z operačního programu. Do 31. 12. 2022 ve spolupráci s MAS podalo své žádosti o dotaci celkem 22 subjektů.

Jsme rádi, že nám školy zachovaly přízeň a naše spolupráce dál pokračuje.