Místní akční skupina Orlicko

Pedagogická diagnostika předškolních dětí

Žadatel: MAS ORLICKO, z.s.

Název projektu: Pedagogická diagnostika předškolních dětí

Nositel (příjemce dotace):

MAS ORLICKO, z.s.
Místo realizace: JAMNÉ NAD ORLICÍ, KRÁLÍKY, LETOHRAD, PÍSEČNÁ
Období realizace: 2018 - 2022
Náklady: cca. 800 000 Kč

 

O PROJEKTU:

Pedagogická diagnostika předškolních dětí, aneb ... je KLOKANŮV KUFR kufr?

Je, a pěkně velký a v mateřských školkách v Písečné, Letohradě, Králíkách a Jamném nad Orlicí na něm děti budou trénovat širokou škálů svých dovedností.

A aby byla pomůcka využita na 100%, bude první dva roky pedagogům těchto školek k dispozici tutor/tutorka, která je využitím pomůcky provede.

Na seznámení a vyzkoušení pomůcky "v ostrém provozu školky" mají paní učitelky dva roky. Poté otevřou své třídy dalším kolegům v území a nabídnou jim možnost sdílení zkušeností s využitím této pomůcky přímo v prostředí jednotivých školek.

Zapojené školy:

 • Mateřská škola Letohrad, Taušlova
 • Mateřská škola Letohrad, U Dvora
 • Mateřská škola Králíky, Pivovarská
 • Základní a mateřská škola, Písečná
 • Základní a mateřská škola, Jamné nad Orlicí

Harmonogram:

 • Květen 2018 –září 2018 příprava v MŠ
 • Říjen 2018 – červen 2018 proškolení týmů MŠ
 • Říjen 2018 – srpen 2020 práce s Klokanovým kufrem za metodické podpory tutora
 • Září 2020 – duben 2022 realizace ukázkových hodin, evaluace

Co projekt přinese?

Zapojeným školám: 

 • Možnost zavést a otestovat novou formu předškolní diagnostiky.
 • Materiálně - technické zázemí (Klokanův kufr)
 • Podporu pro paní učitelky (zavádění v praxi přímo ve školce)

Dětem:

Další možnosti pro svůj rozvoj již v mateřské školce, zábavnou formou

Dalším školám v území:

Po prvních dvou letech projektu možnost sdílet zkušenosti se zapojenými školami v území při využívání této pomůcky i jejím zavádění.

Více o projektu: https://www.maporlicko.cz/aktivity/detail/pedagogicka-diagnostika-predskolnich-deti