Místní akční skupina Orlicko

Podpora a pomoc pro osoby, které ji potřebují

Žadatel: MAS ORLICKO, z.s.

Název projektu: Podpora a pomoc pro osoby, které ji potřebují
   
Nositel (příjemce dotace): MAS ORLICKO, z.s.
Partneři projektu: Sociální služby Česká Třebová a Oblastní charita Ústí nad Orlicí
Místo realizace: celé území
   
Období realizace: 2023-2025 s možností prodloužení o další 3 roky
Náklady: téměř 12 milionů Kč s možností navýšení o 8 milionů Kč

O projektu:

Projekt se zaměřuje na podporu a pomoc lidem, kteří se nachází v různých nepříznivých situacích. Myšleno je na všechny generace od dětí, mladých dospělých, kteří si zrovna prochází krizovými situacemi, přes dospělé až po seniory, kteří jsou již závislí na péči druhých (osob blízkých nebo v pobytových zařízeních). Samotná podpora je rozčleněna do různých aktivit, které jsou realizovány pomocí partnerů a organizací na území Orlicka.

1. Podpora pečujících osob a pozůstalých

Aktivita zaměřená na práci v terénu, tedy přímo v rodinách pečujících, která je realizována za pomoci domácího hospice Alfa-Omega spadajícího pod Oblastní charitu Ústí nad Orlicí.

V daném území je rodinám (pečujícím) poskytnuta podpora při rozhodování o přijetí do péče blízké osoby, provázení, poradenství, terapie, připravování na proces truchlení a práce s rodinou po úmrtí blízké osoby.

Pečující rodiny mohou využívat v případě potřeby individuální podpory poradce pro pečující, psychoterapeuta nebo duchovního, ale také mají možnost účastnit se pravidelných setkání pro pozůstalé v “klubu Alfa-Omega“ vedená duchovním.

Partner projektu: Oblastní charita Ústí nad Orlicí

 

2. Sociální práce zaměřená na práci s klientem a rodinou

U této aktivity je zaměřena podpora a pomoc pro klienty a rodinu klienta pobytového zařízení (domova pro seniory). Aktivita je realizována ve spolupráci se Sociálními službami Česká Třebová.

Možnost říct si, jak strávíme „závěr“ svého života, je pro tuto aktivitu klíčové. Klientům domova pro seniory a jejich rodinám je poskytnuta podpora v informovanosti o konceptu a smyslu paliativní péče.

Klienti mohou využít různé způsoby podpory, které jim postupně představuje průvodce klientů a rodin. Jako je například „Plán budoucí péče“ a „Dříve vyslovené přání“, kde se zaznamenají konkrétní prvky paliativní péče a opatření, o která klient projeví zájem. S rodinnými příslušníky je pracováno tak, aby měli zájem na spoluúčasti v péči o klienta.

Partner projektu: Sociální služby Česká Třebová

 

3. Podpora neformálně pečujících

Tato aktivita je v území zcela nová a je myšleno na podporu pečujících osob. V úzké spolupráci s Centrem sociálních služeb Žamberk a Centrem sociálních služeb Ústí nad Orlicí dojde k zajištění přímé podpory pečujících. V rámci projektu se zapojí i další organizace v území Orlicka.

Pečujícím osobám je poskytována podpora v několika směrech, například „péče o sebe“, provázení (možnost svěřit se, sdílet zkušenosti s dalšími) nebo zprostředkování odborné pomoci (psychologa, terapie pro dlouhodobě pečující). Tuto podporu zajišťuje poradce pro pečující.

Dále je možnost účastnit se společenských setkání (přednášky, workshopy), při kterých probíhá vzdělávání, sdílení zkušeností a vzájemná podpora pečujících.

 

4. Podpora pro rodiny, děti a mladé dospělé v nepříznivé sociální situaci

Ocitnout se v nepříznivé sociální situaci může během života každý. V rámci této aktivity se dostane podpory a pomoci dětem, mladým dospělým a rodinám, kteří si touto etapou života právě prochází. Ve spolupráci s organizací Cesta pro rodinu, z.ú. dostane cílová skupina možnost přístupu ke vzdělávání, podpory v oblasti adaptace ve školském zařízení a vytvoření podmínek k prevenci předčasného odchodu ze vzdělávání.

Ve spolupráci se sociálním pracovníkem mohou být rodiny doprovázeny na jednání se školskými zařízeními, dále jsou informovány o možnostech řešení potřeb dítěte při nástupu do nové školy, což obnáší adaptaci na nové školní prostředí, o podpoře svých dětí a jejich provedením při obtížných situacích a o zapojení do aktivit.

Rodiny, děti a mladí dospělí mají možnost zapojení do dalších aktivit, jako je „doučování“, kdy za pomoci pracovníka v sociálních službách dochází k podpoření školních výsledků a vedení k odpovědnosti za vlastní školní prospěch. Pokrok je konzultován s rodiči. Možná je i účast v „klubu“ se zaměřením na přínosné aktivity, čtenářskou a matematickou gramotnost, řemeslné vzdělávání a kulturu.

 

Všechny uvedené aktivity realizované v rámci projektu jsou cílovým skupinám poskytovány bezplatně.

 

Spolupracujeme s:

Role MAS ORLICKO, z.s.

Samotná myšlenka či nápad k realizaci projektu nestačí. Od myšlenky přešlo MAS ORLICKO, z.s ke spolupráci se zmíněnými organizacemi přes mapování potřeb sociálních oblastí v území, definování potřeb cílových skupin a plánování aktivit, které by mohly být realizovány.

Při procesu realizace klíčových aktivit dochází také k administrativní pomoci se zmíněnými partnery, k řešení dané problematiky v území, ke vzdělávání a předávání zkušeností a dobré praxe pracovníků v dané oblasti. MAS ORLICKO, z.s. se prostřednictvím podpory zaměřuje také na navázání spolupráce s dalšími organizacemi, se kterými lze definovat další potřeby ze sociální oblasti v území a dále pracovat na jejich naplňování.

Nositelem projektu je MAS ORLICKO, z.s a poskytovatelem finančních prostředků k realizaci je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

 

Proběhlé aktivity

17.1.2024 Setkání s poradci z Úřadu práce

První setkání v novém roce se konalo 17.1.2024 v Centru sociální péče v Ústí nad Orlicí. Pečující v počtu devíti zúčastněných si vyslechli užitečné informace o příspěvku na péči, jak o něj žádat. Nebo o dávkách pro osoby se zdravotním postižením. Dále o příspěvcích na zvláštní pomůcky jako je například motorové vozidlo, schodolez, plošina, nebo pomůcky pro zdravotně - sluchově- tělesně postižené.

23.11.2023 Beseda s duchovním

Ve čtvrtek 23. listopadu 2023 proběhla v Centru sociální péče v Ústí nad Orlicí beseda s duchovním. Vlídným slovem provedl pan Pitřinec dvouhodinovou besedu o tom, že adventní čas je pro mnohé obdobím odpočinku, ale i stresu. Pečující byli také seznámeni s možností půjčování zdravotních pomůcek.

9.11.2023 Neformální setkání pečujících osob

V Centru sociální péče v Ústí nad Orlicí se 9.11.2023 konalo další setkání pečujících. Program byl zaměřen na zvládnutí náročné péče o blízké. Také bylo pečujícím sděleno, na koho se obrátit a kde hledat případnou pomoc. Součástí byli i ukázky často využívaných zdravotnických pomůcek.

24.10.2023 Setkání s ergoterapeutem

V úterý 24. října 2023 bylo naplánováno setkání s Ergoterapeutem paní Karolínou Vaškovou. Zúčastnění se dozvěděli, jak upravit prostředí, aby bylo bezpečné pro seniora. Dále jak vybrat vhodné kompenzační pomůcky a jaké denní aktivity jsou pro seniory vhodné.

12.10.2023 Setkání s psychologem

Setkání s psychologem paní Barborou Tauchmanovou bylo uskutečněno 12.10.2023. Na programu bylo zvládání stresu, jak o sebe pečovat, jak se smířit s nemocí nebo se smrtí. Setkání proběhlo v příjemném prostředí Centra sociální péče v Ústí nad Orlicí.

19.9.2023 Neformální setkání pečujících osob

Zářijové setkání proběhlo v Centru sociální péče v Ústí nad Orlicí s počtěm 10 účastníků. Pečující tak mohli sdílet své zkušenosti s pečováním o své blízké. Při kávě a čaji mohli probrat podobné situace a dozvědět se tak nové poznatky.

Řekli nám o projektu: