Místní akční skupina Orlicko

Poradenství a služby pro žadatele o podporu v území MAS ORLICKO, z.s.

Žadatel: MAS ORLICKO, z.s.


Název projektu: Poradenství a služby pro žadatele o podporu v území MAS ORLICKO, z.s.
   
Nositel (příjemce dotace): MAS ORLICKO, z.s.
   
Kdo služby využívá: Potenciální žadatelé o dotace z území MAS ORLICKO, z.s.
   
Místo realizace: Celé území MAS ORLICKO,z.s.
   
Období realizace: 2007-2027

O PROJEKTU:

Předmětem projektu je realizace podpory rozvoje území přímou podporou žadatelů v území dotačními prostředky.

V období let 2007 – 2027 mohou žadatelé z území předkládat žádosti o dotace z vyhlášených výzev operačních programů.

Žadatelům poskytuje kancelář tuto podporu:

 • Vysvětlí, zda je jejich projektový záměr vhodný/nevhodný k podpoře,
 • co obnáší realizace projektu s využitím dotačních prostředků,
 • bezplatně poradí s přípravou žádosti o dotaci formou individuálních konzultací i formou seminářů a školení.

U projektů, které mají sloužit širšímu území (např. sociální služby), zajistí:

 • Širší projednání záměru a jeho potřebnosti v území (včetně projednání na úrovni Pardubického kraje),
 • koordinaci zařazení do potřebných strategických dokumentů.

Informace o tom, jaké DOTAČNÍ PROGRAMY jsou aktuální, můžete získat zde: https://mas.orlicko.cz/dotace/dotacni-programy.

 

Veškeré další dokumenty, určené žadatelům a příjemcům o dotace, i zájemcům o strategické plánování v území v rámci MAS ORLICKO, z.s., jsou dostupné na kmenových stránkách MAS, tedy na https://mas.orlicko.cz/.
Zde žadatelé naleznou:
 
 • Informace o aktuálních výzvách - zde: https://mas.orlicko.cz/dotace/kdy-a-jak-zadat-vyzvy,
 • aktuální informace k probíhající činnosti MAS v oblasti komunitně vedeného rozvoje,

 • zápisy z jednání, aktuality, novinky a další potřebné dokumenty,

 • informace o složení orgánů MAS, zápisy a další.
   

Podpořené a zrealizované projekty je možné shlédnout na těchto webových stránkách.