Místní akční skupina Orlicko

Služby pro žadatele o dotace ve výzvách MAS

Žadatel: MAS ORLICKO, z.s.


Název projektu: Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS ORLICKO, z.s.
   
Nositel (příjemce dotace): MAS ORLICKO, z.s.
   
Kdo služby využívá: Potenciální žadatelé o dotace z území MAS ORLICKO, z.s.
   
Místo realizace: Celé území MAS ORLICKO,z.s.
   
Náklady projektu: 180 788 200 Kč
   
Období realizace: 2017 - 2023

O PROJEKTU:

Předmětem projektu je realizace podpory rozvoje území přímou podporou žadatelů v území dotačními prostředky.

V období let 2017 – 2022 mohou žadatelé z území předkládat žádosti o dotace z tří operačních programů v celkové hodnotě cca. 180 788 200 Kč.

Žadatelům poskytuje kancelář tuto podporu:

 • Vysvětlí, zde je jejich projektový záměr vhodný / nevhodný k podpoře
 • Co obnáší realizace projektu s využitím dotačních prostředků
 • Bezplatně poradí s přípravou žádosti o dotaci formou individuálních konzultací i formou seminářů a školení

U projektů, které mají sloužit širšímu území (např. sociální služby) zajistí:

 • Širší projednání záměru a jeho potřebnosti v území (včetně projednání na úrovni Pardubického kraje)
 • Koordinaci zařazení do potřebných strategických dokumentů

Informace o tom, jaké DOTAČNÍ PROGRAMY jsou aktuální, můžete získat zde: https://www.masproorlicko.cz/jak-vas-podporujeme

 

Veškeré další dokumenty, určené žadatelům a příjemcům o dotace, i zájemcům o strategické plánování v území v rámci MAS ORLICKO, z.s. jsou dostupné na kmenových stránkách MAS, tedy na http://www.mas.orlicko.cz
Zde žadatelé naleznou:
 
 • Informace o aktuálních výzvách - zde: http://mas.orlicko.cz/dotace-kdy-a-jak-zadat
 • Aktuální informace k probíhající činnosti MAS v oblasti komunitně vedeného rozvoje

 • Zápisy z jednání, aktuality, novinky a další potřebné dokumenty

 • Informace o složení orgánů MAS, zápisy a další
   

Podpořené a zrealizované projekty je možné shlédnout na těchto webových stránkách.

 

Realizace v roce 2017

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje byla schválena 20.1.2017.

Schválené alokace (stav k 20.1.2017):

V roce 2017 bylo vyhlášeno prvních 12 výzev a byly vybrány první projekty k financování.

 

Realizace v roce 2018

Duben:

Listopad:

V programovém rámci IROP byla k 2.11.2018 uzavřena "podzimní vlna" výzev - s těmito požadavky:

 

Realizace v roce 2019

Duben 2019

Bylo schváleno navýšení alokace v programovém rámci OP Zaměstnanost a to z 18 109 000 000 Kč na 23 829 479,39 Kč.

Alokace programového rámce IROP byla krácena z důvodu kurzových změn (změna kurzu Kč K Euru) o 7 537 254 Kč, tj. z 116 119 870 Kč na 108 582 616 Kč.

Září 2019:

Realizace v roce 2020:

Červenec 2020:

Mid-term evaluace k 31.12.2018:

Realizace v roce 2021:

Červen 2021: