Místní akční skupina Orlicko

Vznik interaktivního centra pro popularizaci oboru dopravního stavitelství při PSŠ Letohrad

Žadatel: MAS ORLICKO, z.s.

Název projektu: Vznik interaktivního centra pro popularizaci oboru dopravního stavitelství při PSŠ Letohrad
 

Nositel (příjemce dotace):

MAS ORLICKO, z.s.
Místo realizace: LETOHRAD
Období realizace: 2018 - 2022
Náklady:

625 000 Kč

O PROJEKTU:

Vznik interaktivního centra pro popularizaci oboru stavitelství při PSŠ Letohrad je projekt, jehož cílem je popularizace technického vzdělávání a posílení kompetencí žáků ZŠ jako základ pro další profesní rozvoj. Do této aktivity spadá vybudování interaktivního centra při PSŠ Letohrad, od října 2018 realizace zájmového kroužku zaměřujícího se na železniční modelářství, sezónní veřejné dílny, realizace exkurzí i realizace burzy pracovního uplatnění s účastí potenciálních zaměstnavatelů.

 

Zapojené školy:

  • Průmyslová střední škola Letohrad

Co projekt přinese:
Území SO ORP Žamberk a Králíky

  • Interaktivní centrum při PSŠ Letohrad
  • Vytvoření prostředku pro nábor žáků ke studiu dopravního stavitelství

Žákům:

  • Dostupný volnočasový kroužek pro všechny děti do 15 let
  • Seznámení se širokým spektrem činností, které mohou uplatnit při volbě navazujícího studia a povolání
  • Exkurze, burzy povolání a další zajímavé akce v rámci Interaktivního centra při PSŠ Letohrad

Veřejnosti:

  • Sezonní veřejné dílny
  • Burzu pracovního uplatnění

Více o projektu: https://www.maporlicko.cz/aktivity/detail/vznik-interaktivniho-centra-pro-popularizaci-oboru-dopravniho-stavitelstvi-pri-pss-letohrad