Místní akční skupina Orlicko

Zlepšení vzhledu kontejnerového hnízda ve veřejném prostranství

 

Název projektu: ZLEPŠENÍ VZHLEDU KONTEJNEROVÉHO HNÍZDA VE VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ
   
Nositel (příjemce dotace): OBEC DOLNÍ MORAVA
   
Místo realizace: DOLNÍ MORAVA
   
Dotace: 134 000 KČ

O PROJEKTU:

Protože je Dolní Morava velice vyhledávanou turistickou oblastí, ať už v zimních měsících, lyžaři a jinými sportovními nadšenci, či v letních měsících, pro svá přírodní panoramata, rozhodla se zažádat o obnovu kontejnerového hnízda, aby vzhled obce nehyzdily staré a prorezavělé odpadní kontejnery a aby Dolní Morava jako celek působila příjemnějším dojmem. Nové kontejnery lépe zapadají do vzhledu obce a jsou nyní přístupnější pro obyvatele, větší otvory k vhazování odpadu a celkově lepší a „čistší“ prostředí přispívá k větší využitelnosti kontejnerů a zabraňuje se tak skládce odpadů mimo přímo určená místa.

Slovo pana starosty obce Richarda Nováka: "V rámci projektu byl odstraněn nevzhledný kontejner a zvon na tříděný odpad a byly nahrazeny polopodzemními kontejnery s dřevěným opláštěním. Původní kapacita byla u každé tříděné komodity 1,5 m3, nově je kapacita dvojnásobná. Mimo zvýšení kapacity došlo k výraznému zlepšení estetického působení místa pro třídění odpadků, kdy nový vzhled nenabádá zanechávat u kontejnerů volně uložený odpad, jak k tomu v minulosti často docházelo. Další výhodou jsou velké vhozové otvory o velikosti standartní popelnice, takže není problém vhodit celý pytel s tříděným odpadem, což v minulosti nebylo možné a byl to další důvod zanechávání objemnějších tříděných odpadků u kontejnerů. V rámci velmi dobré spolupráce s MAS Orlicko došlo k úspěšné realizaci tohoto projektu a zlepšení kvality života v obci. Do budoucna po sednutí zeminy bude okolo kontejnerů ještě provedena žulová dlažba."

Původní stav kontejnerového hnízda