Místní akční skupina Orlicko

Bezbariérový přístup do podkroví domku Adam

Žadatel: Domov pod hradem Žampach

Název projektu: Bezbariérový přístup do podkroví domku Adam

Nositel (příjemce dotace):

Domov pod hradem Žampach

Místo realizace: Žampach
Období realizace: 2018-2020
Dotace:

1 481 807 Kč

O PROJEKTU:

V rámci IROP došlo k realizaci projektu, který řešil stavební úpravy na domku Adam za účelem zvýšení počtu bezbariérových domácností mimo areál zámecké budovy v lokalitě Žampach, kde jsou uživatelé služby Domov pro osoby se zdravotním postižením připravováni na přechod do služby Chráněné bydlení.

Domek Adam rodinného typu je umístěn v běžné komunitě obce Žampach. Tvoří jej samostatná domácnost s jedno a dvoulůžkovými pokoji a vlastním sociálním zázemím, kuchyní a společenským prostorem. Domek umožňuje párové bydlení.

Předmětem tohoto projektu byl rozvoj sociálních služeb poskytovaných Domovem pod hradem Žampach. Stavebními úpravami došlo k zajištění poskytování služeb pro imobilní uživatele a uživatele v seniorském věku. Bezbariérovost přístupu do podkroví domku Adam je řešena formou přístavby zdviže. Předmětem stavebních úprav tedy byla venkovní přístavba domovní zdvihací plošiny v celoprosklené šachtě a drobné stavební úpravy v obou podlažích související s přístavbou.