Místní akční skupina Orlicko

Chodník a zárubní zeď u č.p. 27

Žadatel: obec Žampach

Název projektu: Chodník a zárubní zeď u č.p. 27

Nositel (příjemce dotace):

Obec Žampach

Místo realizace: Žampach
Období realizace: 2017-2020
Dotace:

1 194 154 Kč

O PROJEKTU:

Díky tomuto projektu došlo v centrální části obce Žampach k demolici původní nevyhovující zárubní zdi, k výstavbě nové zdi v délce 48 metrů a nové komunikace pro pěší a k instalaci nového vedení veřejného osvětlení. Chodník ze zámkové dlažby uložené na štěrkovém loži byl proveden bezbariérově v šířce 1,5 metru.

Výstavba nového chodníku s bezpečnou zárubní zdí významně přispěla k bezpečnosti chodců i projíždějících aut na poměrně frekventované silnici, které probíhá centrem obce. V okolí místa realizace se nachází obecní úřad, objekty Domova pod hradem a náves, ze které návštěvníci vycházejí na hrad i do arboreta a parku, ke kapli nebo k obchodu.

původní stav

po stavebních úpravách