Místní akční skupina Orlicko

Chodník Orlice – Kunčice (I. etapa)

Žadatel: město Letohrad

Název projektu: Chodník Orlice - Kunčice (I. etapa)

Nositel (příjemce dotace):

Město Letohrad

Místo realizace: Letohrad
Období realizace: 2016-2020
Dotace:

949 050 Kč

O PROJEKTU:

V rámci IROP došlo k realizaci I. etapy projektu, zahrnující novostavbu bezbariérového chodníku v ulici Jablonská a Poříč. Díky výstavbě došlo k vytvoření propojení ulic Jablonská a Pod Ovčínem souvislou komunikací pro pěší. V tomto úseku nebyl žádný chodník, a protože se jedná o poměrně frekventovanou komunikaci, byla výstavba nového chodníku nezbytná. Díky výstavbě došlo ke zvýšení bezpečnosti dopravy, zejména bezpečnosti pěších využívajících daný úsek. Chodník v šířce 1,5 metru pokrytý zámkovou dlažbou byl navržen tak, aby zabezpečoval bezbariérové užívání i osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.