Místní akční skupina Orlicko

Chodník podél místní silnice v Mistrovicích

Žadatel: obec Mistrovice

Název projektu: Chodník podél místní silnice v Mistrovicích
   
Nositel (příjemce dotace): obec Mistrovice
   
Místo realizace: Mistrovice
   
Dotace: 691 647,02 Kč

 

O PROJEKTU:

Díky realizaci projektu došlo ke zvýšení bezpečnosti podél frekventované silnice v centru obce, která spojuje nejdůležitější místa v obci, jako je areál zemědělského družstva, sportoviště, základní škola, tělocvična, místní pohostinství a kostel. Chodník jej navíc bezbariérový a umožňuje bezpečný pohyb i pro handicapované občany a návštěvníky obce. Místní tuto komunikaci používají také k docházení na nejbližší zastávky veřejné dopravy.