Místní akční skupina Orlicko

Chodník ulice Nádražní

Žadatel: město Jablonné nad Orlicí

Název projektu: Chodník ulice Nádražní 

Nositel (příjemce dotace):

Město Jablonné nad Orlicí

Místo realizace: Jablonné nad Orlicí
Období realizace: 2017-2020
Dotace:

1 622 204 Kč

O PROJEKTU:

V rámci IROP došlo k realizaci projektu, jehož cílem je výstavba chodníku v ulici Nádražní ve městě Jablonné nad Orlicí. Jedná se o chodník umístěný v jihozápadní části města, který navazuje na jiný již zrekonstruovaný chodník. V tomto úseku nebyl žádný chodník a vzhledem k tomu, že se v blízkosti nachází centrum města, je lokalita poměrně frekventovaná. Chodník byl vystavěn podél silnice II. třídy v šířce 2 metry a v celkové délce 156 metrů. Součástí výstavby je i objekt veřejného osvětlení. 

během stavebních úprav

 

po stavebních úpravách