Místní akční skupina Orlicko

Dětský klub

Žadatel: Základní škola Králíky

Název projektu: Dětský klub
   
Nositel (příjemce dotace): Základní škola Králíky
   
Místo realizace: KRÁLÍKY
   
Období realizace: 2017-2020
Náklady: 849 912,50 Kč

 

O PROJEKTU:

Dětský klub - Rozšíření provozu školní družiny o Dětský klub, který pojme děti, které již do školní družiny, z důvodu nedostatečné kapacity, nemohou být přijaté.

Předmětem projektu je zajištění provozu v letech 2017 - 2020 a nákub vybavení Dětského klubu, který navštěvují děti z Králík a okolí. Projekt tak pomůže také rodičům v obcích Dolní Boříkovice, Dolní a Horní Hedeč, Dolní Lipka, Prostřední Lipka, Horní Lipka, Heřmanice, Dolní Morava, Dolní a Horní Orlice, Červený Potok, ale také Červená Voda, Mladkov či Lichkov.

 

Realizace ve školním roce 2018/2019

"Dětský klub realizuje výchovu vzdělávání a zájmovou činnost mimo vyučování. Činnosti probíhají formou pravidelných nebo příležitostných aktivit z oblasti vzdělávací, odpočinkové, rekreační a zájmové činnosti.
V tomto školním roce 2018/2019 se do Dětského klubu přihlásilo 28 dětí. Ve třídě jsou děti  4. – 5. ročníku. Rodiče dětí provoz Dětského klubu vítají a využívají, protože jim umožňuje účinněji a funkčně sladit svůj pracovní a rodinný život, a proto zájem o něj opět převyšoval jeho plánovanou kapacitu, která byla stanovena na 20 žáků.  Díky projektu mohou i žáci z okolních vesnic navštěvovat různé zájmové kroužky, které by jim absence tohoto zařízení zkomplikovala, nebo úplně znemožnila. Podporujeme zodpovědnost žáků, kamarádských vztahů, zdokonalování komunikace. Třídu máme rozdělenou na herní, pracovní a odpočinkovou část, je vybavena dle možností různorodými stavebnicemi – Lego, Seva, Cheva, společenskými a stolními hrami a hračkami pro kluky i děvčata, které jsme získali díky projektu a denně je využíváme. Snažíme se co nejvíce využívat školní tělocvičnu a zahradu k různým sportovním a pohybovým aktivitám. Dále pravidelně využíváme obecní hřiště, sportovní areál a další místa města Králíky.
Především si přejeme, aby nám spolu bylo dobře a děti se do Dětského klubu těšily. Usilujeme, aby děti trávily čas aktivně, ale zároveň měly po vyučování prostor na odpočinek a relaxaci. S dětmi čteme, sportujeme, hrajeme různé hry, soutěžíme, kreslíme, vyrábíme, ale zároveň jim dáváme prostor pro jejich vlastní hry a aktivity. Pokud nám to počasí dovolí, jsme s dětmi venku. Vedeme děti k utváření pozitivních mezilidských vztahů.
Věříme, že bude tento školní rok v Dětském klubu plný zajímavých zážitků!"
, sdělila nám paní vychovatelka, Ilona Záleská.

 

Realizace ve školním roce 2017/2018

Základní škola Králíky provozuje díky podpoře 849 912,50 Kč Dětský klub zaměřený na děti 3. a 5. tříd. Tato potřeba plyne z nedostatečné kapacity školní družiny.

A jak jsou s projektem spokojení přímo ve škole? Paní vychovatelka a projektová manažerka Dětského klubu, Bc. Kristýna Schweidlerová hodnotí: „Projekt Dětský klub jsme „rozjeli“ z důvodu nedostačující kapacity školní družiny, která již v minulém školním roce nestačila pojmout všechny zájemce, žáky ZŠ Králíky z 1. – 5. tříd. Na začátku tohoto školního roku 2017/2018 byl o Dětský klub ohromný zájem, který nás těšil, přijali jsme tedy žáky z 3. - 5. tříd. Plánovaná kapacita, která byla stanovena na 20 žáků, byla překročena do maximální hranice 30. Uspokojili jsme tedy nejširší počet zájemců, jaký jen bylo možné. Rodiče přijatých dětí mohou bezproblémově chodit do zaměstnání s vědomím, že je o jejich děti postaráno až do 16:00.

Svou činností se Dětský klub výrazně neliší od školní družiny. S dětmi navštěvujeme místní sportovní areál, tělocvičnu, dětské hřiště a hrajeme hry na zahradě nebo přímo v klubu. Není tu nouze o sportovní vyžití, o zábavu, výtvarné i pracovní činnosti a není opomíjen ani výchovný aspekt, ve všech aktivitách, které tu provozujeme ať je zima či léto. Dále také s dětmi pořádáme již tradiční akce jako je pálení čarodějnic, vánoční besídka a soutěže jak sportovní, tak vědomostní.“

Dětský klub před poskytnutím dotace financovalo město Králíky a klub nebyl dobře materiálně zajištěn. Proto bylo mimo jiné nakoupeno vybavení, sportovní pomůcky či hry a město již nemusí zajišťovat prostředky na provoz.

„Díky projektu jsme pro Dětský klub získali báječné vybavení, které s dětmi využíváme. Nakoupili jsme nové hry, fotbalové brány, koloběžky a další sportovní vybavení, notebook a projektor, molitanové matrace, výtvarný materiál, regál na aktovky a další. Všechno toto nové vybavení využíváme denně a má u dětí ohromný úspěch, plní tedy svou funkci na jedničku,“ chválí si paní vychovatelka.

Odkaz na web: http://www.gazskraliky.cz/index.php?nid=8929&lid=cs&oid=5193499