Místní akční skupina Orlicko

Domácí hospic Alfa-Omega

Žadatel: Oblastní charita Ústí nad Orlicí

Název projektu: Domácí hospic Alfa-Omega
   
Nositel (příjemce dotace): Oblastní charita Ústí nad Orlicí
   
Místo realizace: celé území MAS ORLICKO, z.s.
   
Období realizace: 2019-2020
Náklady: 1 500 000 Kč

O PROJEKTU:

Předmětem projektu je rozšíření podpory neformálním pečovatelům služby Domácího hospice Alfa-Omega na území MAS ORLICKO. Posláním domácí hospicové péče je umožnit nevyléčitelně nemocným lidem strávit poslední chvíle života důstojně doma, mezi svými blízkými a poskytnout pečujícím osobám profesionální sociální, psychologickou a duchovní péči. Pomoci pečujícím osobám starat se o umírajícího 24 hodin denně, pomoci jim vyrovnat se s přicházející smrtí jejich blízkého a se situací po úmrtí.

Neformální pečovatelé se starají o svého blízkého, jemuž byla ukončena léčba vedoucí k uzdravení a byla doporučena léčba paliativní. Domácí hospicová péče je poskytována v území MAS ORLICKO od roku 2010 a zájem se každoročně zvyšuje. Cílem projektu je zajistit místně a časově dostupnou, kvalifikovanou a vybavenou péči. Získat stabilní finanční zázemí pro zajištění sociální práce pro neformální pečovatele a hospicový tým. Cílem projektu je také nabídnout psychologickou podporu zaměstnancům organizace.

Webová stránka domácí hospicové péče: https://uo.charita.cz/sluzby/domaci-hospicova-pece/#!prettyPhoto