Místní akční skupina Orlicko

Dovybavení farmy

Žadatel: ZEFA HČ, spol. s.r.o.

Název projektu: Dovybavení farmy
Nositel (příjemce dotace): ZEFA HČ, spol. s.r.o.
Místo realizace: Dolní Čermná
Období realizace: 2022-2023
Dotace: 335 782 Kč

O projektu

Žadatel se zabývá chovem masného skotu v režimu ekologického zemědělství. V tomto režimu existují jen omezené možnosti regulace plevelů v porostech na orné půdě.

Předmětem projektu bylo proto pořízení plecích bran pro kvalitnější regulaci plevele, podporu odnožování obilovin a provzdušnění pozemku. Zároveň došlo ke zlepšení péče o trvalé travní porosty, eliminaci mechů, vyčesávání stařiny a provzdušnění trvalých porostů. Pořízený mulčovač slouží k mulčování nedopasků po pastvě, udržování okrajů pozemků a ploch v areálu žadatele. Z projektu se také pořídily luční brány ke zlepšení údržby trvalých travních porostů, především pastevních ploch.