Místní akční skupina Orlicko

Komunitní práce v Ústí nad Orlicí

Žadatel: SKP-CENTRUM, o.p.s.

Název projektu: Komunitní práce v Ústí nad Orlicí
   
Nositel (příjemce dotace): SKP-CENTRUM, o.p.s.
   
Místo realizace: ÚSTÍ NAD ORLICÍ
   
1. žádost žadatele  
Období realizace: 2017-2018
Náklady: 798 780 Kč
   
Navazující žádost  

Období realizace:

2018-2019

Náklady:

1 400 000 Kč

O PROJEKTU:

Cílem projektu je přispět k aktivnímu začleňování cílové skupiny v Ústí nad Orlicí. Vyhledávání lídrů a jejich zplnomocnění k řešení problémů komunity a vytvoření podpůrné platformy jako nástroje pro řešení otázek bydlení a zaměstnanosti obyvatel sociálně vyloučených lokalit.

Žádost o podporu projektu byla podána a realizována od roku 2017, poté žadatel podal navazující žádost a financování projektu poběží do roku 2019. Cílem navazujícího projektu je umožnit pokračování realizace komunitního přístupu práce s cílovou skupinou a rozšířit aktivity mimo jiné o provozování komunitního setkávacího prostoru.  

Ing. Tomáš Kratochvíl z SKP-CENTRA, o.p.s. k projektu: "Od dubna 2017 realizuje organizace SKP-centrum, o.p.s. v Ústí nad Orlicí nový přístup k sociálnímu začleňování ve městě.

V rámci komunitní práce spolupracujeme s pěti romskými lídry, zástupci jednotlivých lokalit – J.K. Tyla, Hylváty, Kerhartice a Oldřichovice. S nimi intenzivně řešíme aktuální situace v jejich místě bydliště, a předcházíme tak negativním jevům, jako nepořádek, sociální vyloučení, nezaměstnanost a další patologické jevy, které mohou ohrozit soužití majority a minority.

V posledním půlroce jsme vytvořili dvě platformy, tj. prostor pro vyjádření názorů pro veřejnou diskusi. První se zabývala zaměstnaností. Té se zúčastnili zaměstnanci Úřadu práce, lídři, instituce, které se pohybují v sociálních službách.

Další platforma se týkala bytové politiky města Ústí nad Orlicí. Kromě lídrů se jí zúčastnila také radní města, paní Anna Škopová, která přítomné seznámila s prací bytové komise a osvětlila postup přidělování městských bytů. Zúčastnilo se také bytové družstvo Démos, které nás seznámilo s tím, jak probíhají opravy bytů.

Tyto platformy bereme jako přínosné, a to především díky nastavení diskuse mezi institucemi, lídry a veřejností. Můžeme tak efektivněji dostávat informace mezi obyvateli a ukázat většinové společnosti, že všem Romům není lhostejné soužití s většinovou společností v Ústí nad Orlicí."

Odkaz na web: https://www.skp-centrum.cz/nase-sluzby-a-projekty/komunitni-prace-v-uo