Místní akční skupina Orlicko

Laboratoř přírodních věd

Žadatel: město Letohrad

Název projektu: Laboratoř přírodních věd

Nositel (příjemce dotace):

Město Letohrad

Místo realizace: Letohrad
Období realizace: 2018-2020
Dotace:

679 384 Kč

O PROJEKTU:

Cílem tohoto projektu je vytvoření odborné učebny zaměřené na rozvoj výuky v oblasti přírodovědných předmětů na Základní škole U Dvora, a také zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce. Základní škola původně neměla žádnou odbornou učebnu pro praktickou výuku přírodovědných předmětů a trpěla nedostatkem pomůcek pro provádění experimentů. Nebylo tak možné ověření teoretických znalostí v praxi. Vybavením odborné učebny došlo k významnému zlepšení kvality výuky v přírodovědných předmětech jako je přírodopis, fyzika a chemie.