Místní akční skupina Orlicko

Modernizace rozmetadla chlévské mrvy

Žadatel: Leopold Hotmar

Název projektu: Modernizace rozmetadla chlévské mrvy
Nositel (příjemce dotace): Leopold Hotmar
Místo realizace: Lukavice
Období realizace: 2022-2023
Dotace: 369 388 Kč

O projektu

Rodinná farma v Lukavici s chovem skotského náhorního skotu využívala k obhospodařování svých pozemků staré rozmetadlo, které dosluhovalo a jehož technický stav již neodpovídal současným pracovním nárokům.

Díky projektu farma mohla pořídit nové rozmetadlo, které zvýšilo produktivitu práce a zajišťuje lepší pokryvnost rozmetané mrvy.