Místní akční skupina Orlicko

Nákup přihrnovače krmiv

Žadatel: Kunvaldská a.s.

Název projektu: Nákup přihrnovače krmiv
   
Nositel (příjemce dotace): Kunvaldská a.s.
   
Místo realizace: KUNVALD
   
Dotace: 239 000 Kč

 

O PROJEKTU:

V roce 2017  Kunvaldská a.s. realizovala prostřednictvím MAS ORLICKO projekt z Programu rozvoje venkova s názvem „Nákup přihrnovače krmiv“.

Společnost hospodaří v podhůří Orlických hor. Je zaměřena především na zemědělskou výrobu. Obhospodařuje více než tisíc hektarů zemědělské půdy a chová skot se specializací na chov dojnic s tržní produkcí mléka.

Již v roce 2011 byla zahájena postupná modernizace mléčné farmy na Končinách, kde byla zrekonstruována dojírna s čekárnou včetně jedné produkční stáje a postavena nová stáj pro 240 dojnic. Právě do této stáje byl pořízen přihrnovač krmiv.

Před realizací projektu se často krmivo na krmném stole dostávalo z dosahu dojnic a ty pak musely čekat do doby, než jim ho obsluha přihrne. Docházelo tak k neúplnému nakrmení dojnic v době nepřítomnosti obsluhy a k velkým ztrátám hmoty.

Díky dotaci byl zakoupen automatický robotický přihrnovač krmiv značky Lely Juno. Přihrnovač se pohybuje tiše po krmném stole a přihrnuje krmení dojnicím v nastavených intervalech 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Zajišťuje tak stálý přísun čerstvého krmiva. Dojnice přijímají více potravy a tak často, jak potřebují. Zvýšila se efektivita krmení a zvýšený příjem krmiv se projevil na dojivosti.

Prostřednictvím MAS ORLICKO byla na pořízení přihrnovače poskytnuta podpora ve výši 239 000 Kč.

Odkaz na web: https://www.kunvaldska.cz/