Místní akční skupina Orlicko

Nákup shrnovače

Žadatel: Vlastimil Petrlák

Název projektu: Nákup shrnovače
Nositel (příjemce dotace): Vlastimil Petrlák
Místo realizace: Libchavy
Období realizace: 2022-2023
Dotace: 205 041 Kč

O projektu:

Žadatel v současné době hospodaří na 13,37 ha půdy a zabývá se živočišnou výrobou, konkrétně chovem ovcí plemene suffolk. Předmětem projektu byl nákup shrnovače, který si do této chvíle musel půjčovat a nebyl k dispozici vždy, když žadatel potřeboval. To ovlivňovalo nejen efektivitu žadatelovi práce, ale i kvalitu píce pro chované ovce.

Realizací projektu žadatel může používat shrnovač dle svých potřeb, což vede ke kvalitnější píci a lepšímu rozčlenění práce. Navíc žadatel ušetří za pronájem půjčovaného stroje.