Místní akční skupina Orlicko

Nákup sportovní požární stříkačky pro mladé hasiče

Žadatel: SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů

Název projektu: Nákup sportovní požární stříkačky pro mladé hasiče
Nositel (příjemce dotace): SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů
Místo realizace: Záchlumí
Období realizace: 2022-2023
Dotace: 206 416 Kč

O projektu

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů v Záchlumí (Bohousová) byl založen již roku 1899. Mimo jiné se sbor snaží motivovat děti k volnočasovým aktivitám. Předmětem projektu bylo pořízení požární stříkačky pro užití při tréninku mládeže a při závodech. Tuto stříkačku sbor hasičů dříve nevlastnil a musel si ji půjčovat od ostatních sborů dobrovolných hasičů. Pořízení vlastní požární stříkačky umožnilo dětem pravidelně trénovat s vlastním strojem a usnadnilo organizaci tréninků a závodů.