Místní akční skupina Orlicko

Nákup techniky

Žadatel: STATEK U ČADU, s.r.o.

Název projektu: Nákup techniky
Nositel (příjemce dotace): STATEK U ČADU, s.r.o.
Místo realizace: Libchavy
Období realizace: 2022-2023
Dotace: 690 000 Kč

O projektu

Statek u Čadu je zaměřen převážně na rostlinnou výrobu. Ke svinování objemné píce si žadatel projektu musel dříve platit službu. Služba ovšem není k dispozici pokaždé dle potřeby a proluky ve svinování píce mají na krmivo negativní vliv.

Díky pořízení nového stroje – svinovacího lisu farma tyto nežádoucí vlivy na kvalitu krmiva eliminovala a stala se více samostatnou.