Místní akční skupina Orlicko

Nákup technologie na svoz vyprodukované senáže

Název projektu:  NÁKUP TECHNOLOGIE NA SVOZ VYPRODUKOVANÉ SENÁŽE
 

Nositel (příjemce dotace):

MATĚJ STANĚK
Místo realizace: VODĚRADY
   
Náklady: 187 500 Kč

O PROJEKTU:

Projekt byl realizován, aby žadateli zefektivnil manipulaci a svoz kulatých balíků ze seče do skladovacích prostor. Kapacita jeho staršího vybavení pro svoz nebyla dostatečná, přičemž nový vlek zvládne při jedné přepravě uvézt více než jedenkrát tolik kusů balíků. Došlo tedy k úspoře času i množství pohonných hmot na přepravu senáže pro žadatelův skot.

Pan Matěj Staněk si nový vlek chválí: "Nový přívěs zajišťuje spolehlivou a bezpečnou přepravu vyprodukovaného objemného krmiva z pozemků do místa skladování. Svými rozměry a konstrukční nosností má přívěs bohatou kapacitu při přepravě balíků."

Žadatel také ocenil vstřícnost týmu MAS: "Se společností MAS ORLICKO jsem v rámci projektu jednal a spolupracoval poprvé, a za sebe určitě mohu vstřícnost a spolupráci s MAS kladně ohodnotit."