Místní akční skupina Orlicko

Nový stroj pro farmu

Žadatel: OBŽIVA, a.s.

Název projektu: Nový stroj pro farmu
Nositel (příjemce dotace): OBŽIVA, a.s.
Místo realizace: České Libchavy
Období realizace: 2022-2023
Dotace: 386 830 Kč

O projektu

Zemědělský podnik OBŽIVA, a.s. hospodařící v katastrálním území obce České Libchavy potřeboval pořídit nový mulčovač. Původní mulčovač sloužil podniku již 11 let a nacházel se již ve špatném technickém stavu. Často se porouchával a zvyšoval tím podniku náklady na opravy. Navíc při opravách docházelo k časovým prodlevám při ošetřování travních porostů.

Díky novému mulčovači, pořízeného za podpory MAS ORLICKO, z.s., se podniku prokazatelně snížila spotřeba PHM, plnidel, spotřeba náhradních dílů a časových ztrát na opravy. Nový mulčovač je navíc vybaven modernějšími prvky a vyšším výkonem.