Místní akční skupina Orlicko

Obnova strojů na sklizeň pícnin

Žadatel: Jaromír Šeda

Název projektu: Obnova strojů na sklizeň pícnin
   
Nositel (příjemce dotace): Jaromír Šeda
   
Místo realizace: Helvíkovice
   
Dotace: 498 000 Kč

 

O PROJEKTU:

Projekt je zaměřen na produkci objemných a jadrných krmiv (pšenice, ječmen, jetel)   pro potřeby živočišné výroby. Žadatel modernizuje svůj strojový park pro sklizeň pícnin. Investice nahradila zastaralou techniku a došlo tak k pozitivním změnám. Snížila se spotřeba pohonných hmot a plnidel a zmizely náklady na opravy a náhradní díly. Zlepšilo se pracovní prostředí pro obsluhu strojů a zvýšila se také bezpečnost práce se stroji. Pracovníci teď mají navíc možnost pracovat s novou moderní technikou.

"Pro nákup nové techniky jsem se rozhodl z důvodu zvýšení kvality objemných krmiv, produktivity práce a snížení provozních nákladů na opravy i pohonných hmot. Nové stroje budou mít také pozitivní vliv na životní prostředí, a to snížením emisí a minimálním rizikem znečištění únikem provozních kapalin," uvádí pan Jaromír Šeda.

Dále dodává: "Stroj slouží pro sklizeň trvalých travních porostů na seno a senáž. Dále sklizeň slámy. Dříve tuto bylo zajišťováno službou. Nákup lisu nám umožnuje provádět sklizeň pícnin v optimálním čase a vhodném počasí. Tím došlo ke zvýšení kvality konzervované hmoty, což následně povede ke zlepšení přírůstku a zdraví chovaných zvířat."