Místní akční skupina Orlicko

Obnova vozového parku

Žadatel: Milena Čadová

Název projektu: Obnova vozového parku
Nositel (příjemce dotace): Milena Čadová
Místo realizace: Libchavy
Období realizace: 2022-2023
Dotace: 552 000 Kč

O projektu

Žadatelka se ve svém podnikání zaměřuje převážně na rostlinnou výrobu. Na rozmetání hnoje a kompostu po svých polninách si musela najímat službu, což pro ni nebylo ani ekonomické, ani efektivní vzhledem k tomu, že se služba nedá objednat dle počasí, ale dle časových možností služby.

Díky projektu byl pořízen nový stroj na rozmetání, což má velký pozitivní dopad na agronomické procesy. Dochází ke kvalitnějšímu rozložení chlévského hnoje, stejnoměrnému rozmetání, lepšímu navracení organické hmoty do půdy a zvýšení kvality výnosu.