Místní akční skupina Orlicko

Podpora SPV

Žadatel: Spolek přátel vzduchoplavby

Název projektu: Podpora SPV
Nositel (příjemce dotace): Spolek přátel vzduchoplavby
Místo realizace: Mistrovice
Období realizace: 2022-2023
Dotace: 237 660 Kč

O projektu

Spolek přátel vzduchoplavby se věnuje provozování amatérského sportu zaměřeného na letectví a také se zabývá zachycením toho sportu na videozáznam, jeho dalším zpracováním a následnou projekcí svých filmů. Kromě filmového festivalu "Mít křídla...", který spolek pořádá již 14 let, to jsou zejména projekce filmů při sportovních srazech a sletech, z nichž nejvýznamnějším je akce, kterou SPV pořádá již od roku 1995 - sraz příznivců létání zvané "Slet Chroustů". K takovéto činnosti je nutné zázemí ve formě velkorozměrového stanu s možností sezení a promítací technika: Projektor s dostatečnou svítivostí a počítač, který slouží jednak k připojení k projektoru, ale také jako zařízení k produkci filmových snímků. Filmovou tvorbu a její následnou prezentaci využívá kromě členů SPV mnoho diváků, např. v průběhu Sletu Chroustů to je až několik stovek návštěvníků této akce. Další nezbytnou součástí projekce je kvalitní zdroj elektrické energie, protože na polních letištích nebývá možnost připojení k rozvodové soustavě elektrické energie, proto si spolek musel zajišťovat zapůjčení elektrického agregátu.

Díky zrealizovanému projektu má nyní Spolek přátel vzduchoplavby své velkoplošné stany, sedací sety, techniku umožňující střih a projekci filmu a techniku umožňující výrobu el. proudu.