Místní akční skupina Orlicko

Pořízení prodejních stánků pro propagaci regionálních výrobků na kulturních akcích

Žadatel: AGROVENKOV, o.p.s.

Název projektu: Pořízení prodejních stánků pro propagaci regionálních výrobků na kulturních akcích
Nositel (příjemce dotace): AGROVENKOV, o.p.s.
Místo realizace: Ústí nad Orlicí
Období realizace: 2022-2023
Dotace: 176 000 Kč

O projektu

Agrovenkov, o.p.s. se v rámci své činnosti zabývá i propagací místních hospodářských výrobků. K tomuto účelu jim nově budou sloužit prezentační stánky, které získaly díky projektu MAS ORLICKO. Přínos z nákupu nových stánků mají nejen regionální výrobci, kteří v nich mohou prezentovat své produkty, ale také široká veřejnost, která tak získá povědomí o produktech vyrobených místními zemědělskými subjekty. Veřejnost bude lépe informovaná o regionálních produktech a o tom, co stojí za výrobou kvalitních regionálních potravin. Dozví se také, jakým způsobem funguje zemědělství, venkov a jak vypadá cesta potraviny z pole až k finálnímu produktu určenému ke konzumaci. Stánky jsou dále využívány pro prezentaci regionálních výrobků formou předávání informací a tištěných katalogů, letáčků s informacemi o regionálních výrobcích, realizací ochutnávek atd. Agrovenkov o.p.s. se zaměřuje také na edukaci veřejnosti, především dětí, a to zejména v tématu zemědělství, hospodářských zvířat a výroby potravin.

Propagační stánky se využívají také jako zázemí při vyhlašování výsledků soutěže MLS Pardubického kraje.