Místní akční skupina Orlicko

Práce a rodina

Žadatel: Cesta pro rodinu

Název projektu: Práce a rodina
   
Nositel (příjemce dotace): Cesta pro rodinu, z.ú.
   
Místo realizace: ŽAMBERK
   
Období realizace: 2018-2020
Náklady: 726 480 Kč

O PROJEKTU:

Projekt Práce a rodina pomáha sladit rodičům pracovní a rodinný život v době školních prázdnin. V rámci projektu jsou hrazeny mzdové náklady pečujících osob (vedoucích táborů, pomocníků) i veškeré materiálně - technické vybavení pro potřebu táborů (materiál, hry i sportovní vybavení).  Rodiče platí pouze stravu a poplatek na případné výlety pro obohacení programu. 

"Cílem tohoto projektu je podpora sladění soukromého a pracovního života rodičů nabídkou péče o děti ve věku 3 - 12 let formou příměstských táborů v období školních prázdnin.  Celkem během 3 let poskytneme péči dětem ve 24 týdenních turnusech s průměrnou denní kapacitou 21 dětí. Podpořeno tak bude celkem 120 rodičů.

Každý rok poskytneme péči dětem ve věku 3 - 7 let ve 2 turnusech, kdy jsou mateřské školy v Žamberku a okolních obcích zavřené a pro děti 7-12 let uspořádáme 6 turnusů během prvních 5 týdnů prázdnin.Projekt je určen na podporu rodičů (pečujících osob), kteří pracují nebo se vzdělávají, či aktivně si hledají práci a potřebují současně zajistit péči o své děti.

K péči o děti využíváme zázemí Rodinného centra v Žamberku, jehož prostory jsou vhodné k realizaci příměstských táborů a díky projektu jsme je mohli také patřičně dovybavit potřebnými pomůckami a vybavením. 

Tento projekt mohl být realizován díky místní akční skupině – MAS Orlicko, prostřednictvím operačního programu Zaměstnanost – Prorodinná opatření z Evropského sociálního fondu a díky tomu bylo možné tábory pořádat pro rodiče za příznivější cenu a dětem dopřát více zážitků z prázdnin a za to patří velký dík."

Lucie Malá, vedoucí Rodinného centra a Macešky

Realizace v roce 2019:

Realizace v roce 2018

"Co všechno jsme o prázdninách díky táborům zažili?

Ve dvou tematicky zaměřených - výtvarných - táborech si děti v dílně Rodinného centra vyrobily spoustu krásných výrobků, třeba z keramické hlíny, fimo hmoty, filcu, korálků, ale zkusily si i techniku Ebru - malování na vodní hladině a šily na šicím stroji. Mimo jiné si odnesly také krásné lapače snů. V půlce týdne si vždy od tvoření odpočalya vyrazily na výlet do zábavného parku Tongo v Hradci Králové, kde si také zasportovaly.

V klasických příměstských táborech bez speciálního zaměření, které byly celkem čtyři, si děti užily spoustu zábavy při venkovních aktivitách na hřištích v Žamberku a okolí, v zámeckém parku a vyrážely za poznáním i na spoustu zajímavých míst v našem regionu. Společný čas v prostorech Rodinného centra vyplnily stolní hry, skupinové soutěže, ale také výtvarné a rukodělné činnosti.

Dva turnusy určené pro předškolní děti byly vždy tematicky zaměřené – v prvním turnusu děti celý týden objevovaly svět dinosaurů, povídaly si o nich, zachraňovaly je z doby ledové, každý si svého vyrobil a také si s nimi ozdobily tričko. Nasbíraly vše potřebné na výrobu sopky, kterou poslední den také viděly v akci. V druhém turnusu děti objevovaly svět indiánů a byl to opět parádní týden se skvělými děti a jejich náčelnicemi. Děti si samy vyrobily krásné indiánské čelenky a oblečení, společně vyrobily totem, vyzkoušely si jízdu na koni, pobyt v tee-pee, hledaly a úspěšně i našly indiánský poklad.

Všech 8 zrealizovaných táborů jsme si s dětmi moc užili.

Poděkování patří všem, kteří tábor zajišťovali, ať jsou to zaměstnanci organizace, tak i externí spolupracovníci. Moc děkujeme také pracovníkům MAS Orlicko za podporu při přípravě, podání projektové žádosti a následně i při realizaci. A samozřejmě Evropskému sociálnímu fondu za spolufinancování."

Lucie Malá, vedoucí Rodinného centra a Macešky