Místní akční skupina Orlicko

Přechody pro chodce před ZŠ ve Výprachticích

Žadatel: obec Výprachtice

Název projektu: Přechody pro chodce na silnici III/31118 před ZŠ ve Výprachticích
   
Nositel (příjemce dotace): obec Výprachtice
   
Místo realizace: VÝPRACHTICE
   
Dotace: 472 430,25 Kč

O PROJEKTU:

Na návsi v obci Výprachtice byly vybudovány dva přechody pro chodce spolu s doprovodným veřejným osvětlením. Došlo tak k zásadnímu zvýšení bezpečnosti na trase od hlavní autobusové zastávky směrem k objektům občanské vybavenosti, jako jsou základní a mateřská škola, ordinace lékařů, obecní úřad a pošta nebo restaurace.

Projekt je podstatný vzhledem k vysoké intenzitě dopravy, nedodržování povolené rychlosti a zvýšené nehodovosti a vzhledem k tomu, že frekventovanou silnici nekolikrát denně přecházejí děti. Místo je nyní přehlednější a bezpečnější a to jak ve dne, tak i za tmy.