Místní akční skupina Orlicko

Příměstské tábory na ORLICKU

Žadatel: Středisko volného času ANIMO, Žamberk


Název projektu: Příměstské tábory na Orlicku
   
Nositel (příjemce dotace): Středisko volného času ANIMO, Žamberk
   
Místo realizace: ČERVENÁ VODA, HELVÍKOVICE, KLÁŠTEREC NAD ORLICÍ, PÍSEČNÁ, ŽAMBERK
   
Období realizace: 2018-2020
Náklady: 837 000 Kč

 

O PROJEKTU:

Příměstské tábory na Orlicku - ukázka spolupráce pro lepší služby rodinám.

Projekt "Příměstská tábory na Orlicku" , jehož nositelem je Středisko volného času ANIMO, Žamberk zajistí v letech 2018 - 2020 službu příměstských táborů nejen v Žamberku, ale díky spolupráci s dalšími organizacemi (školami i jednou obcí) i v dalších obcích v okolí a to za velmi příznivé ceny.

Celkem proběhne během tří let celkem 36 turnusů.

V rámci projektu jsou hrazeny mzdové náklady pečujících osob (vedoucích táborů, pomocníků) i veškeré materiálně - technické vybavení pro potřebu táborů (materiál, hry i sportovní vybavení).  Rodiče platí pouze stravu a poplatek na případné výlety pro obohacení programu.

Jednotlivé potřeby, stejně jako kapacita turnusů a jejich provozní doba vycházela z potřeb jednotlivých zapojených škol (obce), které je zjišťovaly u rodičů v době přípravy žádosti. Každá zapojená organizace tak mohla určit, co by chtěla pro příměstské tábory v rámci projektu pořídit.


Realizace v roce 2020

Středisko volného času ANIMO v létě 2020 uspořádalo 4 tematické příměstské tábory:

Tábor Prázdniny v divočině - vedoucí se snažili dětem přiblížit život v přírodě a ukázat jim přírodu trochu blíže. V rámci táborového programu děti vyrazily do Dlouhoňovic na naučnou stezku, byly na Dolní Moravě v Patzeltově jeskyni, prohlédly si letiště v Žamberku a z Jablonného nad Orlicí šly pěšky cca 11km do tábořiště, kde přespaly do druhého dne. Tábora se zúčastnilo 16 dětí.
Tábor Prázdniny s angličtinou – děti se hravou a veselou formou učily angličtinu. Každé dopoledne se zabývaly anglickými tématy a odpoledne se zúčastnily aktivit souvisejícími s probranými tématy. Děti navštívily Pinguin park v obci Přívrat. Tábora se zúčastnilo 25 dětí.
Tábor Výtvarné čarování – náplní tábora byly speciální výtvarné techniky – složité Origami, enkaustika či výroba lapačů snů a zdobených papírových tašek. Součástí tábora byl i celodenní výlet do muzea Sýpka, Železničního muzea v Rokytnici v Orlických horách a do archeologického skanzenu Villa Nova. Tábora se zúčastnilo 25 dětí.
Tábor Sport nás baví – cílem je vytvoření, či upevnění kladného vztahu k různým druhům sportovních aktivit. V průběhu týdne si děti užily jak sporty, které jsou jim dobře známé (vybíjená, fotbal, basketbal, nebo různé běhy), tak sporty a aktivity, ke které si vyzkoušely poprvé v životě (jízda na koni, minigolf, lasergame, nebo lukostřelba). Nedílnou součástí tábora byly i různé originální akční hry, které v sobě spojují dovednosti pohybové, komunikační i strategické. Tábora se zúčastnilo 24 dětí.

Dále ANIMO zorganizovalo řadu příobecních táborů:

Červená voda 1 – tábor na motivy knihy ,,Páni kluci“. Z knihy si děti v rámci tábora četly a povídaly si o ní. V rámci tábora si samy vyráběly svačiny, vařily si oběd, pekly slané šneky, hrály spoustu her včetně vlastních, chodily na procházky a využívaly hřiště před školou a i dětské hřiště. Tábora se zúčastnilo 10 dětí.
Červená Voda 2 – tábor na motivy knihy ,,Bylo nás pět“. Děti si o tématu hodně povídaly a kreslily obrázky. Děti hrály hru ,,Šipkovaná“, kde plnily úkoly, a na jejímž konci je čekala sladká odměna. Procházky, hry a tanec nesměli chybět žádný den. Dvakrát si děti zkusily samy uvařit oběd. Tábora se zúčastnilo 16 dětí.
Helvíkovice 1 – tématem tábora bylo VĚDCOHRANÍ. Děti se seznámily s mnoha zajímavostmi z oborů chemie, fyziky či biologie. Celý týden trávily zkoumáním, objevováním, pokusy, jež samy realizovaly, ale také viděly vědce, učitele i pracovníky opravdové laboratoře. Místo tábora bylo podrobeno bakteriologickým testům. Děti tvořily krystaly, obarvovaly květy, vyráběly „cameru obscuru“, přes kterou je svět vidět vzhůru nohama. Proběhl také biologický průzkum v obci - sčítání lučních koníků a honba za motýly či jinou havětí. Děti také navštívili opravdoví chemici z Pardubické univerzity - tuhla jim krev v žilách, když mrazili vodu, líh a dokonce zmrzlinu za pomoci tekutého dusíku. Vyzkoušely si také mikroskopování, něco z chemie a také elektrotechnickou stavebnici, která umožňuje práci s jednoduchými elektrickými obvody. Během výletu do České Třebové děti absolvovaly exkurzi do Orlické laboratoře, prohlídku Městského muzea s expozicí dopravy a výstavu Perpetuum mobile.Tábora se zúčastnilo 25 dětí.
Helvíkovice 2 - týden s názvem „Různohrátky“ aneb „Olympiáda jinak“. Tábor byl zahájen olympijským nástupem s pochodní a zapálením olympijského ohně. První disciplínou byly "technohrátky“ - stavění nejvyšší věže ze špejlí, sestrojení funkční rakety, modely ze stavebnice Merkur. Další bylo tvoření - batikování triček, korálkování, malování barvami na sklo. Stopovaná děti zavedla na prohlídku žambereckého hasičského muzea. Dále děti čekala soutěž o olympijskou medaili v hodu, překážkové dráze, střelbě ze vzduchovky a malování po slepu. A na závěr výlet do malebného městečka Jablonného nad Orlicí (návštěva výstavy Merkuru) a koupání na místním koupališti. Tábora se zúčastnilo 24 dětí.
Klášterec nad Orlicí 1 a 2 - na táborech se vystřídalo mnoho činností – tvoření ve výtvarných dílnách, hraní deskových her, soutěže na hřišti i v areálu školy nebo třeba stopovaná za deště. Děti se vydaly na výlety do sport areálu v Českých Petrovicích a vláčkem Pastviňáčkem přímo od školy na přehradu v Pastvinách, kde se podívaly i do hráze. Program tábora zpestřila se svými pejsky návštěva z Fitminu a také paní Krejsová se svými koňmi, na kterých se mohly všechny děti svézt. Táborů se zúčastnilo 47 dětí.
Písečná 1 – v rámci táborového programu děti zažily mnoho aktivit - sportovaly na hřišti u školy, na fotbalovém, dětském a workoutovém hřišti, navštívily paní Maarovou ve mlýně, kde školáci pomáhali na zahrádkách, koupaly se na místním koupališti, malovaly misky, vyráběly náramky a náhrdelníky a také si všechny namalovaly obrázek se vzpomínkou na mlýn. Děti se zúčastnily pěšího výletu z Litic do Potštejna. Dále si nad Pustinami uvařily oběd a stavěly si domečky v lese. Navštívily Pinguin park v Přívratu a muzeum v Ústí nad Orlicí. Tábora se zúčastnilo 29 dětí.
Písečná 2 – účastníci tohoto tábora také sportovali na hřištích v Písečné a navštívili paní Maarovou ve mlýně. Děti navštívily muzeum v Ústí nad Orlicí, kde navštívily tkalcovskou dílnu a věž muzea s vyhlídkou na celé Ústí. Dále se zúčastnily stopované do Letohradu, kde si prohlédly i zámecký park. Také byly v Pinguin parku v Přívratu. Na ukončení tábora děti navštívil pan Hodoval z Červeného kříže – teoreticky i prakticky děti poučil o první pomoci. Tábora se zúčastnilo 25 dětí.

Realizace v roce 2019

Příměstské tábory 2019 probíhaly v rámci projektu Evropského sociálního fondu Operační program zaměstnanost - Prorodinná opatření I., a byly tedy spolufinancovány Evropskou unií. Cílem projektu je zajistit péči o děti v období školních prázdnin a tím umožnit rodičům sladit pracovní a rodičovské povinnosti. Díky finanční podpoře ESF bylo možné pořádat tábory za příznivější cenu, než tomu bylo v předchozích letech.

Celý projekt organizačně zaštiťuje Středisko volného času ANIMO Žamberk a jedná se vždy o čtyři tábory v SVČ ANIMO, a po dvou táborech v Červené Vodě, v Helvíkovicích, V Klášterci nad Orlicí a v Písečné. Projekt je realizován v rámci spolupráce SVČ ANIMO a MAS Orlicko.

A co se konkrétně na táborech dělo, co děti zažily a co si vyzkoušely?

V Žamberku

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY V ŽAMBERKU

První tábor s názvem Hrátky s přírodou jsme letos pojali jako „boj o přežití“. Už od začátku jsme děti nešetřili a vyšli společně k farmě Dibaq, kde na nás provedli celou farmou. V úterý ráno jsme se vydali k  Divoké Orlici, kde si děti zkoušely rýžování zlata a geologickou práci.  Ve středu jsme vyrazili do Písečné na koupaliště a odpoledne jsme stihli navštívit i místní mlýn. Po této návštěvě jsme došli k Toulavým jezdcům, kde už jsme měli připravené spaní na dvě noci. Večeři si však děti musely „vařit“ samy – prasečí nožičky, pstruhy, vuřty,… Ráno ke snídani jsme si dávali chleby se škvarky a cibulí. V pátek jsme se všichni vrátili do Žamberka živí a zdraví.

Tábor Prázdniny s angličtinou - každé dopoledne kromě středy jsme se zábavnou formou učili anglická slovíčka, fráze, hry a písničky. Odpoledne jsme si užívali týmové a společenské hry, kvízy, návštěvy zajímavých míst (Vonwillerova továrna, muzeum) a další zábavné aktivity. Ve středu jsme se vydali vlakem na výlet do Prahy, kde jsme navštívili Muzeum smyslů. Páteční odpoledne jsme využili na vyhodnocení a ukončení tábora.

Tábor Výtvarné čarování – na tomto táboře jsme se dopoledne věnovali výtvarným činnostem, děti si vyzkoušely různé výtvarné techniky jako například malba, kresba, koláž, tisk, a další. Odpoledne jsme vymýšleli různorodé aktivity – stopovaná, společenské hry a procházky zajímavými místy. Uprostřed týdne děti jely autobusem na výlet do Pardubic, přesněji do budovy Ekocentrum Paleta. Zde si děti vyzkoušely tkaní a drátkování, vytvořené výrobky si mohly děti odnést domů jako dárek. V rámci výletu jsme se věnovali i činnostem, které se netýkaly výtvarky, jednalo se o minigolf a bowling. Několik dětí si tyto aktivity zkusily vůbec poprvé. Všichni jsme domů odcházeli s nadšením a spoustou zážitků.

Tábor Sport nás baví - jak už z názvu vyplývá, zde šlo hlavně o sportovní aktivity. Děti si vyzkoušely jak klasické sporty (kopaná, atletika), tak i nevšední aktivity jakou jsou jízda na bruslích, plavecké závody, jízda na koni, … Ve středu jsme vlakem dojeli do Hradce Králové a navštívili zde Lanový park, kde jsme měli na výběr 3 dráhy dle náročnosti a byly zde i jiné zábavné hry. Ve volné chvíli jsme měli možnost zchladit se v místním rybníku. Koupání i lezení v Hradci Králové nás pořádně zmohlo, i přesto jsme zhodnotili středu jako nejhezčí den tábora.

Tábory v Žamberku vedla René Šebková. Zúčastnilo se jich 92 dětí.

V Písečné

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY V PÍSEČNÉ 
První tábor v červenci začal sportováním na hřišti a pak děti vyrazily směr Žampach, kdy procházku proložily hrátkami v parku. V úterý je čekala dlouhá cesta na farmu Dibaq, kde na děti čekala spousta zvířat, jako jsou psi koně a ovečky.. Odpoledne za dětmi přijel záchranář Martin se sanitkou - z ošetřování „zraněných“ vedoucích byly děti nadšene.Ve středu navštívily muzeum v Ústí nad Orlicí. Tam je čekala prohlídka muzea, výstup na věž, tkalcovská dílna, tvoření a zmrzlina. Čtvrtek byl den stvořený pro návštěvu Pinguin parku v Přívratu. Vodní hrázky, trampolíny, šlapací káry, lukostřelba, tvoření.  A v pátek bylo dopoledne ve znamení kvízu, tvoření, orientačního běhu a koupání.

Druhý tábor v srpnu začal stopovačkou s úkoly, jejímž cílem bylo fotbalové hřiště s různými sportovními stanovišti. Odpoledne následoval program Červeného kříže - tentokrát děti viděly vakuové lehátko a dlahy a tak měly opět o pár zkušeností a znalostí víc. V úterý děti navštívily pravěkou osadu Křivolík u České Třebové a byl to den strávený v přírodě s návratem do dávných časů a opékáním. Ve středu se děti vyřádily v Pinguin parku v Přívratu a ve čtvrtek v muzeu v Ústí nad Orlicí, kde proběhla prohlídka a dílničky. Cestou zpět vystoupily na Žampachu, udělaly si piknik v parku a pěšky došly do Písečné. Poslední den tábora si děti užily na hřišti u školy, kde tvořily a vyráběly. Odpoledne připravily promítání pro rodiče, které se moc líbilo.
Tábory v Písečné vedla Andrea Dostálková. Zúčastnilo se 52 dětí.

V Helvíkovicích

PŘÍOBECNÍ TÁBORY V HELVÍKOVICÍCH

Uzlování, šifrování, poznávání květin a stromů, stopování zvěře a odlévání stop do sádry, orientace pomocí mapy, buzoly i zálesáckých stopovacích značek, to bylo náplní prvního tábora pod názvem Týden správného zálesáka. Táborníci vyráběli sluneční hodiny, luky, provazové žebříky, naučili se založit ohniště a uvařit si špagety v kotlíku a pak po sobě zahladit všechny stopy. Dovedou zacházet s nožem, pilkou, sekyrkou, používají KáPéZetku, zapisují si své poznatky do zápisníku. Kromě dvou dětí, které přespaly v zubříku, všichni nocovali pod širým nebem! Pár odvážných zvládlo dokonce SAMOTKU! Všechny týmy se také zkušeně vrátily z výsadku! To jsme je poslepu odvezli a vysadili na neznámém místě, aby se samy vrátily do tábora. Mohly použít mapu či buzolu nebo se orientovaly podle sluníčka. Zato orientace ve svém vlastním batohu, ta byla pro některé táborníky těžkým oříškem...

Druhý tábor s názvem „Putování za povoláním a řemesly aneb Čím bych jednou mohl být“ byl naplněn prací a poznáváním řemesel přímo v dílnách. Účastníci se seznámili s projektovou dokumentací skutečných staveb, která se jim stala inspirací pro kreslení vlastních projektů. Navštívili dvě místní truhlářské dílny, kde si prohlédli výrobu a odnesli vlastnoručně vyrobené výrobky ze dřeva. Stavěli pod vedením zedníka. Dětem se věnoval také klempíř a tesař, a tak řezaly, přitloukaly hřebíky, vrtaly... Viděli kovovýrobu, kde si zkusili zavrtat šroubek do kovu, navštívili kováře. Koncem týdne doladili interiér a střechu. A tak táborníci za přiměřené podpory a rady zkušených řemeslníků během týdne postavili malé domečky, které mají pokoje i záclonky :-) V programu se nezapomínalo mimo jiné na hry a angličtinu na téma povolání. Do tábora přijel také záchranář z Červeného kříže z Ústí nad Orlicí, aby děti naučil, jak si počínat při poskytování první pomoci v případě úrazu než by přijela záchranka. Středu a pátek si všichni užili s rodilou mluvčí angličtiny.

Tábory v Helvíkovicích vedly Ludmila Matyášová a Ludmila Šťovíčková. Zúčastnilo se celkem 47 dětí.

V Klášterci nad Orlicí

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY V KLÁŠTERCI NAD ORLICÍ

V rámci těchto táborů děti zažily spoustu různých činností – barvení táborových triček, stopovanou, výlet do Sport areálu v Českých Petrovicích, různé sportovní hry, malování na kameny i na papír, vyrábění lapače snů a další tvoření. Absolvovaly výukové programy Malé technické univerzity, díky kterým se dozvěděly, jak se staví mosty a jak funguje skládka odpadů. Dále se děti věnovaly také sportovním aktivitám – zahrály si  kinball, fotbal, stolní tenis, líný tenis i deskové hry. Prožily také tradiční opékání vuřtů.

Tábory v Klášterci nad Orlicí vedly Yvona Fránková a Petra Pospíšilová. Zúčastnilo se jich celkem 46 dětí.

V Červené Vodě

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY V ČERVENÉ VODĚ

Příměstské tábory v Červené Vodě byly tematicky zaměřené na Integrovaný záchranný systém. V průběhu činnosti tábory navštívili zástupci všech složek IZS - Policie ČR, Hasiči – profesionálové z Králík, ale i sbor dobrovolných hasičů Červená Voda, nechyběla ani sanita Rychlé záchranné služby.

Policisté dětem předvedli vybavení služebního vozu, mohly si vyzkoušet bezpečnostní prvky: neprůstřelnou vestu, ochranný štít a přilbu, ale i použití pout a funkčnost teleskopického obušku. Při návštěvě RZS byli děti seznámeny s vybavením sanitky a mohly si vyzkoušet převozové lůžko, fixační vak i trenažér určený k tréninku neodkladné resuscitaci. Hasiči z Králík dětem předvedli obsáhlé vybavení zásahového vozidla. V PT  se děti vydaly na výlet do Králík za profesionálními hasiči. Na PT 2 to nevyšlo a tak se hasiči z Králík vydali za dětmi do Červené Vody, kde je děti překvapily, že si pamatují na co některá speciální zařízení slouží. Za odměnu si mohly vyzkoušet hašení se speciální proudnicí, kde lze měnit průtoku vody. Při tom se v horkém počasí skvěle osvěžily. Dobrovolní hasiči z Červené Vody děti seznámili s mundůrem na likvidaci včel a sršňů.

V průběhu tábora děti také hrály společenské hry v prostorách Základní školy. K sportovním hrám bylo využito sportoviště Základní školy, nedaleké fotbalové hřiště, ale i dětské hřiště. Jedno celé dopoledne také děti vyrazily do okolí Červené Vody, kdy dva vedoucí šli napřed a šipkami značili trasu a připravili několik úkolů.

Tábory v Červené Vodě vedla Pavlína Filková. Zúčastnilo se jich 40 dětí.

"Poděkování patří všem, kteří se zasloužili o zdárný průběh táborů, a to zejména táborovým vedoucím - bylo jich celkem 35. Dále náleží poděkování MAS Orlicko za podporu při realizaci. A samozřejmě Evropského sociálního fondu za spolufinancování. Děkujeme!"

Za všechny organizátory Mgr. Lucie Kluková

Příměstský tábor Červená Voda
08.07.2019 - 12.07.2019
26.08.2019 - 30.08.2019

Příměstský tábor Klášterec nad Orlicí
08.07.2019 - 12.07.2019
15.07.2019 - 19.07.2019

Příměstský tábor Písečná
15.07.2019 - 19.07.2019
12.08.2019 - 16.08.2019

Příměstský tábor Helvíkovice
15.07.2019 - 19.07.2019
22.07.2019 - 28.07.2019

Příměstský tábor Žamberk
05.08.2019 - 09.08.2019
12.08.2019 - 16.08.2019
19.08.2019 - 23.08.2019
26.08.2019 - 30.08.2019

 

Realizace v roce 2018

SVČ ANIMO zorganizovalo hned čtyři tábory s různými tématy. Příměstský tábor s názvem Hrátky s přírodou byl zaměřený na pobyt v přírodě a turistiku. Děti se vydaly na spoustu výletů – ať už pěšky či veřejnou dopravou - byly v Liticích n. Orlicí, na Dolní Moravě v Paltzerově jeskyni, v Neratově zažily „divoké“ přespání a mnohé další.

Prázdniny s angličtinou - zde byl program rozdělen na dopolední a odpolední. Dopoledne děti absolvovaly zábavné hodiny angličtiny. Odpoledne byl pro děti připraven pestrý program plný zážitků – děti hledaly poklad, byly na výstavě lego kostek, vyrazily na výlet za zvířaty do Častolovic a na zámek v Kostelci n. O., atp.

Tábor Výtvarné čarování nabídl dětem různé výtvarné činnosti a techniky - rytí do CD a následný otisk na papír, malování na textil, skládání Origami nebo přišití knoflíku na papír a následné dokreslení obrázku. Odpoledne pak hrály hry, například malování téměř celým tělem, na jejímž konci byly děti úplné zamazané.

Každý den zažily děti jinou pohybovou aktivitu na táboře s názvem Sport nás baví. Orientační běh v Zámeckém parku pod vedením Vaška Tobišky, kanoistiku na Pastvinách, golf v Hnátnici, plavání v Písečné, běh a desetiboj v Žamberku. V rámci programu si také děti vyzkoušely různé aktivity ve Sport areálu v Českých Petrovicích.

Dva příměstské tábory proběhly v Červené Vodě. Jeden navštívili „Piráti“ a druhý „Skřítci“. Dle tématu tak nechyběla výroba pirátských šátků a převleků ani pirátský bál. „Skřítci“ si také užili spoustu zábavy, her a tvoření - vyráběli lesní skřítky ze šišek, portréty ze sušených květů, figurky z keramické hlíny a postavičky z plastových lahví. Na závěr tábora se zúčastnili cesty za pokladem, kde na konci každého ze skřítků čekala odměna v podobě truhliček se sladkostmi a závěrečné skřítkovské hostiny. A na obou táborech nechyběly ani výlety.

Tábory v Helvíkovicích nabídly téma CESTA KOLEM SVĚTA 2018. V rámci těchto dvou příobecních táborů děti procestovaly velký kus světa - v Holandsku roztáčely větrné mlýny a pochodovaly s květinovými alegorickými vozy, na severním pólu absolvovaly překážkovou dráhu na sněžnicích a jejich lyžovačka a sáňkování neměli chybu, v Austrálii vařily bylinkový čaj k pečeným červům a hrály ragby. Mount Everest jim dal pořádně zabrat a moc pěkný byl sváteční lampionový večer v čínské věštírně. V Turecku si vyzkoušely orientální tance i turecké lázně. Ve Skotsku děti šily kilty, pily čaj o páté a lovily Lochneskou příšeru. V Kanadě se svezly psím spřežením, učily se řezat dříví pilou a krotily divoké býky a koně. V USA pak stavěly železnici, obědvaly hamburgery, prošly Grand Canyonem, a hlavně natočily úspěšné filmy! V Africe zažily batikování a nocování pod širým nebem. A na závěr obou týdnů dorazily do Japonska, kde se konala módní přehlídka japonských gejš a zápas v Sumo.

Dva tábory se konaly také v Klášterci nad Orlicí. V rámci těchto táborů děti zažily spoustu různorodých činnosti – vyrábění táborových triček, stopovanou, výlet do Sport areálu v Českých Petrovicích, sportovní hry, malování na kameny i na papír, výstavy lega v Městském muzeu Letohrad, vymalovávání speciálních omalovánek a vytváření stromu přátelství. Děti si zahrály kinball, fotbal, stolní tenis, líný tenis i deskové hry. Prožily také tradiční opékání vuřtů a všechny zaujalo experimentální dopoledne plné pokusů.

Program dvou táborů v Písečné byl velmi nabitý. Děti tvořily broučky z kamenů, které si nasbíraly na procházkách, hrály společenské hry, stavěly stavebnice, byly na výletě v Pevnosti poznání v Olomouci, zvládly cestu pěšky z Písečné do Líšnice, na statek Kaplanových, malovaly na trička a tašky v místní kovárně s paní Pecháčkovou, jely do lanového centra a do Archeoskanzenu v Uhřínově, užily si sportování a radovánek na koupališti, vyzkoušely si orientaci podle mapy, spolupráci a spoustu dalšího.

Za SVČ ANIMO jako zastřešující organizace se k příměstským táborům vyjádřila Mgr. Lucie Kluková: „Poděkování patří všem, kteří se zasloužili o zdárný průběh táborů, a to zejména táborovým vedoucím - bylo jich celkem 34. Dále poděkování náleží MAS ORLICKO za podporu při přípravě, podání projektové žádosti a následující podporu při realizaci. A samozřejmě Evropskému sociálnímu fondu za spolufinancování. Děkujeme!"