Místní akční skupina Orlicko

Příměstské tábory na ORLICKU

Žadatel: Středisko volného času ANIMO, Žamberk


Název projektu: Příměstské tábory na Orlicku
   
Nositel (příjemce dotace): Středisko volného času ANIMO, Žamberk
   
Místo realizace: ČERVENÁ VODA, HELVÍKOVICE, KLÁŠTEREC NAD ORLICÍ, PÍSEČNÁ, ŽAMBERK
   
Období realizace: 2018-2020
Náklady: 837 000 Kč

 

O PROJEKTU:

Příměstské tábory na Orlicku - ukázka spolupráce pro lepší služby rodinám.

Projekt "Příměstská tábory na Orlicku" , jehož nositelem je Středisko volného času ANIMO, Žamberk zajistí v letech 2018 - 2020 službu příměstských táborů nejen v Žamberku, ale díky spolupráci s dalšími organizacemi (školami i jednou obcí) i v dalších obcích v okolí a to za velmi příznivé ceny.

Celkem proběhne během tří let celkem 36 turnusů.

V rámci projektu jsou hrazeny mzdové náklady pečujících osob (vedoucích táborů, pomocníků) i veškeré materiálně - technické vybavení pro potřebu táborů (materiál, hry i sportovní vybavení).  Rodiče platí pouze stravu a poplatek na případné výlety pro obohacení programu.

Jednotlivé potřeby, stejně jako kapacita turnusů a jejich provozní doba vycházela z potřeb jednotlivých zapojených škol (obce), které je zjišťovaly u rodičů v době přípravy žádosti. Každá zapojená organizace tak mohla určit, co by chtěla pro příměstské tábory v rámci projektu pořídit.


 

Realizace v roce 2019

Termíny příměstských táborů v roce 2019:

Příměstský tábor Červená Voda
08.07.2019 - 12.07.2019
26.08.2019 - 30.08.2019

Příměstský tábor Klášterec nad Orlicí
08.07.2019 - 12.07.2019
15.07.2019 - 19.07.2019

Příměstský tábor Písečná
15.07.2019 - 19.07.2019
12.08.2019 - 16.08.2019

Příměstský tábor Helvíkovice
15.07.2019 - 19.07.2019
22.07.2019 - 28.07.2019

Příměstský tábor Žamberk
05.08.2019 - 09.08.2019
12.08.2019 - 16.08.2019
19.08.2019 - 23.08.2019
26.08.2019 - 30.08.2019

 

Realizace v roce 2018

SVČ ANIMO zorganizovalo hned čtyři tábory s různými tématy. Příměstský tábor s názvem Hrátky s přírodou byl zaměřený na pobyt v přírodě a turistiku. Děti se vydaly na spoustu výletů – ať už pěšky či veřejnou dopravou - byly v Liticích n. Orlicí, na Dolní Moravě v Paltzerově jeskyni, v Neratově zažily „divoké“ přespání a mnohé další.

Prázdniny s angličtinou - zde byl program rozdělen na dopolední a odpolední. Dopoledne děti absolvovaly zábavné hodiny angličtiny. Odpoledne byl pro děti připraven pestrý program plný zážitků – děti hledaly poklad, byly na výstavě lego kostek, vyrazily na výlet za zvířaty do Častolovic a na zámek v Kostelci n. O., atp.

Tábor Výtvarné čarování nabídl dětem různé výtvarné činnosti a techniky - rytí do CD a následný otisk na papír, malování na textil, skládání Origami nebo přišití knoflíku na papír a následné dokreslení obrázku. Odpoledne pak hrály hry, například malování téměř celým tělem, na jejímž konci byly děti úplné zamazané.

Každý den zažily děti jinou pohybovou aktivitu na táboře s názvem Sport nás baví. Orientační běh v Zámeckém parku pod vedením Vaška Tobišky, kanoistiku na Pastvinách, golf v Hnátnici, plavání v Písečné, běh a desetiboj v Žamberku. V rámci programu si také děti vyzkoušely různé aktivity ve Sport areálu v Českých Petrovicích.

Dva příměstské tábory proběhly v Červené Vodě. Jeden navštívili „Piráti“ a druhý „Skřítci“. Dle tématu tak nechyběla výroba pirátských šátků a převleků ani pirátský bál. „Skřítci“ si také užili spoustu zábavy, her a tvoření - vyráběli lesní skřítky ze šišek, portréty ze sušených květů, figurky z keramické hlíny a postavičky z plastových lahví. Na závěr tábora se zúčastnili cesty za pokladem, kde na konci každého ze skřítků čekala odměna v podobě truhliček se sladkostmi a závěrečné skřítkovské hostiny. A na obou táborech nechyběly ani výlety.

Tábory v Helvíkovicích nabídly téma CESTA KOLEM SVĚTA 2018. V rámci těchto dvou příobecních táborů děti procestovaly velký kus světa - v Holandsku roztáčely větrné mlýny a pochodovaly s květinovými alegorickými vozy, na severním pólu absolvovaly překážkovou dráhu na sněžnicích a jejich lyžovačka a sáňkování neměli chybu, v Austrálii vařily bylinkový čaj k pečeným červům a hrály ragby. Mount Everest jim dal pořádně zabrat a moc pěkný byl sváteční lampionový večer v čínské věštírně. V Turecku si vyzkoušely orientální tance i turecké lázně. Ve Skotsku děti šily kilty, pily čaj o páté a lovily Lochneskou příšeru. V Kanadě se svezly psím spřežením, učily se řezat dříví pilou a krotily divoké býky a koně. V USA pak stavěly železnici, obědvaly hamburgery, prošly Grand Canyonem, a hlavně natočily úspěšné filmy! V Africe zažily batikování a nocování pod širým nebem. A na závěr obou týdnů dorazily do Japonska, kde se konala módní přehlídka japonských gejš a zápas v Sumo.

Dva tábory se konaly také v Klášterci nad Orlicí. V rámci těchto táborů děti zažily spoustu různorodých činnosti – vyrábění táborových triček, stopovanou, výlet do Sport areálu v Českých Petrovicích, sportovní hry, malování na kameny i na papír, výstavy lega v Městském muzeu Letohrad, vymalovávání speciálních omalovánek a vytváření stromu přátelství. Děti si zahrály kinball, fotbal, stolní tenis, líný tenis i deskové hry. Prožily také tradiční opékání vuřtů a všechny zaujalo experimentální dopoledne plné pokusů.

Program dvou táborů v Písečné byl velmi nabitý. Děti tvořily broučky z kamenů, které si nasbíraly na procházkách, hrály společenské hry, stavěly stavebnice, byly na výletě v Pevnosti poznání v Olomouci, zvládly cestu pěšky z Písečné do Líšnice, na statek Kaplanových, malovaly na trička a tašky v místní kovárně s paní Pecháčkovou, jely do lanového centra a do Archeoskanzenu v Uhřínově, užily si sportování a radovánek na koupališti, vyzkoušely si orientaci podle mapy, spolupráci a spoustu dalšího.

Za SVČ ANIMO jako zastřešující organizace se k příměstským táborům vyjádřila Mgr. Lucie Kluková: „Poděkování patří všem, kteří se zasloužili o zdárný průběh táborů, a to zejména táborovým vedoucím - bylo jich celkem 34. Dále poděkování náleží MAS ORLICKO za podporu při přípravě, podání projektové žádosti a následující podporu při realizaci. A samozřejmě Evropskému sociálnímu fondu za spolufinancování. Děkujeme!"