Místní akční skupina Orlicko

Spolková činnost v obci Studené

Žadatel: obec Studené

Název projektu: Spolková činnost v obci Studené
Nositel (příjemce dotace): obec Studené
Místo realizace: Studené
Období realizace: 2022-2023
Dotace: 169 400 Kč

O projektu

Předmětem projektu byl nákup vybavení pro spolkovou činnost v obci Studené. Podobné vybavení musela obec dříve půjčovat, což bylo zatěžující nejen finančně. Nové vybavení, audio a video zařízení, promítací plátno, párty stan, pivní sety a mobilní WC, aktuálně využívá Sbor dobrovolných hasičů Studené, Sportovní klub Studené, obec Studené a Dětský klub. Nové vybavení pořízené z projektu je užíváno jak pro pravidelné schůzky spolků, tak pro akce určené pro širokou veřejnost (přednášky, kulturní a sportovní akce, tradiční stavění máje, dětský den, svatoanenská pouť, Krychličfest, křapáčové hody, běh kolem skal, závody horských kol apod.).