Místní akční skupina Orlicko

Zahradní učebna Červená Voda

Žadatel: Obec Červená Voda

Název projektu: Zahradní učebna
   
Nositel (příjemce dotace): Obec Červená Voda
   
Místo realizace: Červená Voda
   
Období realizace: 2018 - 2019
Dotace: 1 046 318 Kč

 

O PROJEKTU

V rámci programu IROP byl v obci Červená Voda zrealizován projekt s názvem Zahradní učebna zaměřený na přestavbu původní budovy na školní zahradě na venkovní učebnu. Škola do té doby nedisponovala prostory pro vyučování mimo budoviu. Cílem tohoto projektu bylo zkvalitnění výuky a zvýšení zájmu o přírodní vědy.