Místní akční skupina Orlicko

Letní příměstské tábory Rodinného centra Mozaika v Letohradě

Žadatel: Oblastní charita Ústí nad Orlicí

Název projektu: Letní příměstské tábory rodinného centra Mozaika v Letohradě
   
Nositel (příjemce dotace): Oblastní charita Ústí nad Orlicí
   
Místo realizace: LETOHRAD
   
Období realizace: 2018-2020
Náklady: 492 385 Kč

 

O PROJEKTU:

V letech 2018 - 2020 nabídne Rodinné centrum Mozaika celkem 12 týdenním turnusů příměstského tábora pro děti do 15 let. V každém roce proběhnou 4 turnusy s maximální kapacitou 30 dětí na jeden turnus.

V rámci projektu jsou hrazeny mzdové náklady pečujících osob (vedoucích táborů, pomocníků) i veškeré materiálně - technické vybavení pro potřebu táborů (materiál, hry i sportovní vybavení).  Rodiče platí pouze stravu a poplatek na případné výlety pro obohacení programu.

Realizace v roce 2019

Realizace v roce 2018

Průběh realizace v roce 2018 zhodnotila vedoucí táborů, Petra Jarošová: "Novinkou pro nás a rodiče byla administrativa, kterou přinesl nový projekt. Z počátku jsme se obávali, jak rodiče zareagují na dokládání různých formulářů, které jsme od nich potřebovali ke splnění formalit projektu. Jejich reakce nás velice mile překvapila. U zaměstnaných rodičů jsme se nesetkali s žádnou negativní reakcí, některé osoby OSVŠ to brali jako práci navíc, ale všechny to bez problémů nakonec doložili. Co se týká rozvedených rodičů, kteří nežijí ve společné domácnosti, tak tam ty reakce byly zpočátku negativní, a to hlavně z důvodu špatné komunikace mezi bývalými partnery. Když jsme jim však vysvětlili, že bude stačit doložit čestné prohlášení a nebudou muset od druhého partnera potřebovat spolupráci, tak se vše v klidu vyřešilo.

Z důvodu rekonstrukce prostor Centra pod střechou, kde Rodinné centrum Mozaika sídlí, proběhly všechny čtyři turnusy v pronajatém areálu Ostrov Orlice, který patří místním dobrovolným hasičům. Velikou výhodou zde byly velké travnaté plochy na pohybové hry a bazén. Organizačně to bylo trochu náročnější z důvodu stěhování materiálu, sportovních potřeb a dalšího vybavení, které bylo potřeba k realizaci výše zmíněných turnusů táborů.

 Celkem se uskutečnily čtyři týdny táborů a to v termínech 9. -13. 7.2018, 16. - 20. 7. 2018, 30. 7. – 3. 8. 2018, 20. -24. 8.2018 s názvy Ostrov plný barev, Divoký západ, Robinsonův ostrov a Ostrov v pohybu. Jak již z názvů vyplývá, tak tři turnusy byly zaměřeny více na soutěže a pohyb a jeden na rukodělné činnosti. Díky projektu jsme si mohli dovolit nakoupit atraktivní materiál na výtvarné aktivity a také nové sportovní vybavení. Při zhoršení počasí jsme měli v záloze nový dataprojektor a plátno pro pouštění různých dokumentů, filmů a pohádek. Snažíme se o pestrou nabídku, která zaujme co nejvíce dětí ve věku 6 –13 let. Ohlasy na program byly kladné, pouze některé děti by uvítaly ještě více pohybových aktivit na zahradě, to jsme jim však z důvodu vysokých teplot museli nahradit soutěžemi a pohybem ve vodě. Díky projektu jsme si mohli dovolit zajímavější výlety než v minulých letech. Děti se podívaly do Vily Nova v Uhřínově, Stezky v oblacích na Dolní Moravě, do Mladějova, kde se svezli úzkokolejkou a na zámek do Opočna. Všechny výlety jsme absolvovali autobusy, což nám umožnilo navštívit místa mimo trasy vlaků, čímž jsme v minulosti při výběru výletů byli hodně limitováni.

Na programu se podílí dva pracovníci a tři brigádníci. Program je postupně vymýšlen několik měsíců předem."